you won the scholarship. congratulation mary told me

Câu hỏi:

14/08/2020 31,707

Bạn đang xem: you won the scholarship. congratulation mary told me

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“You won the scholarship. Congratulation” Mary told me

Mary congratulated________________.

Đáp án:

- Công thức: congratulate sb on V-ing/having P2: chúc mừng ai về sự việc gì

Đáp án: Mary congratulated me on winning the scholarship.

Tạm dịch: Mary chúc mừng tôi vì thế tiếp tục giành được học tập bổng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“It was kind of you to tát help má with my homework” Lan said to tát Hoa

Lan thanked__________________________.

Câu 2:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

Xem thêm: bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

“I’m sorry I’m late, said Mr Thanh

Mr Thanh apologized________.

Câu 3:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I only borrowed your siêu xe for some hours” the man said.

The man admitted___________________

Câu 4:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Turn off the computer. You are not allowed to tát play game now” Dick’s mother said to tát him.

Dick’s mother prevented__________________.

Câu 5:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“If you wanted to tát take my xe đạp, you should have asked má first”said Mike to tát his brother

Mike criticized________________________.

Câu 6:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“You took my pencil” said David to tát Henry.

David accused_______________.

Xem thêm: phát triển năng lực toán lớp 5

TÀI LIỆU VIP VIETJACK