we need energy to live and work

We need energy to lớn live and work. Our major source of energy is oil. Oi dịch - We need energy to lớn live and work. Our major source of energy is oil. Oi Việt thực hiện thế này nhằm nói

Bạn đang xem: we need energy to live and work

We need energy to lớn live and work. Our major source of energy is oil. Oil is one kind of fossil fuel. The amount of fossil fuels in the world is limmited. Therefore, we must save it, and at that time, we must find new sources of energy. Geothermal heat and nuclear power are alternative sources of energy. They can give us electricity. Other alternative sources are the sun, wind and water. These sources are not only unlimited and available but also clean and safe for the environment. People should develop and use them more and more in the future.

0/5000

Chúng tớ cần thiết tích điện nhằm sinh sống và thao tác. Chúng tôi mối cung cấp chủ yếu của tích điện là dầu. Dầu là 1 trong loại nhiên liệu hóa thạch. Số lượng nhiên liệu hóa thạch bên trên toàn cầu là limmited. Vì vậy, tất cả chúng ta nên cứu vãn nó, và bên trên thời điểm lúc đó, tất cả chúng ta nên mò mẫm mối cung cấp tích điện mới mẻ. Địa nhiệt độ nhiệt độ và tích điện phân tử nhân là mối cung cấp tích điện thay cho thế. Họ hoàn toàn có thể cung ứng cho tới công ty chúng tôi năng lượng điện. Các mối cung cấp không giống thay cho thế là mặt mày trời, dông tố và nước. Các mối cung cấp được không những giới hạn max và có trước tuy nhiên cũng thật sạch sẽ và an toàn và đáng tin cậy cho tới môi trường xung quanh. Người dân nên cải tiến và phát triển và dùng bọn chúng rộng lớn và nhiều hơn thế nữa vô sau này.

đang được dịch, sung sướng lòng đợi..

Xem thêm: tính chất góc ngoài của tam giác

Chúng tôi cần thiết tích điện nhằm sinh sống và thao tác. Nguồn tích điện chủ yếu của công ty chúng tôi là dầu. Dầu là 1 trong loại nhiên liệu hóa thạch. Lượng nhiên liệu hóa thạch bên trên toàn cầu đang được limmited. Vì vậy, tất cả chúng ta nên lưu nó, và bên trên thời điểm lúc đó, tất cả chúng ta nên mò mẫm tìm kiếm những mối cung cấp tích điện mới mẻ. Địa nhiệt độ và tích điện phân tử nhân là mối cung cấp tích điện thay cho thế. Họ hoàn toàn có thể cung ứng cho tới công ty chúng tôi năng lượng điện. Các mối cung cấp thay cho thế không giống là mặt mày trời, dông tố và nước. Các mối cung cấp này không những số lượng giới hạn và có trước tuy nhiên cũng thật sạch sẽ và an toàn và đáng tin cậy cho tới môi trường xung quanh. Mọi người nên cải tiến và phát triển và dùng bọn chúng nhiều hơn thế và nhiều hơn thế nữa vô sau này.

đang được dịch, sung sướng lòng đợi..

Các ngữ điệu khác

Hỗ trợ khí cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện tại ngữ điệu, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngữ điệu.

Xem thêm: sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang