vùng gò đồi trước núi của bắc trung bộ có thế mạnh về

Câu hỏi:

14/03/2022 26,978

A. chăn nuôi đại gia súc. 

Bạn đang xem: vùng gò đồi trước núi của bắc trung bộ có thế mạnh về


Đáp án chủ yếu xác

B. cây lâu năm thường niên.


C. chăn nuôi gia thay cho. 

D. cây hoa màu và nuôi heo.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vấn đề ý nghĩa tiên phong hàng đầu so với sự tạo hình tổ chức cơ cấu tài chính của vùng Bắc Trung Sở là

Câu 2:

Các nhà máy sản xuất xi-măng rộng lớn nằm trong vùng Bắc Trung Sở là

Xem thêm: đề thi cuối kì 2 lớp 5

Câu 3:

Bắc Trung Bộ không tiếp giáp với vùng tài chính này sau đây?

Câu 4:

Diện tích rừng nhiều của Bắc Trung Sở lúc bấy giờ hầu hết triệu tập ở

Câu 5:

Trong tổng diện tích S khu đất sở hữu rừng của vùng Bắc Trung Sở, loại rừng này tại đây sở hữu diện tích S rộng lớn nhất?

Câu 6:

Loại khu đất hầu hết ở dải đồng bởi vì ven bờ biển Bắc Trung Sở là

Câu 7:

Tài nguyên vẹn tài nguyên có mức giá trị lớn số 1 nhập vùng Bắc Trung Sở là

Câu 8:

Bắc Trung Sở bao gồm từng nào tỉnh?

Xem thêm: soạn văn 7 bài quan hệ từ

Câu 9:

Các loại cây lâu năm thường niên quí phù hợp với vùng khu đất cát trộn ven bờ biển của vùng Bắc Trung Sở là

Câu 10:

Điều khiếu nại sinh thái xanh nông nghiệp này sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?

Câu 11:

Tỉnh trung tâm nghề đánh cá ở Bắc Trung Sở là