trùng hợp eten sản phẩm thu được có cấu tạo là

Câu hỏi:

18/06/2019 133,309

Bạn đang xem: trùng hợp eten sản phẩm thu được có cấu tạo là

B. (–CH2–CH2–)n

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

CH2=C(CH3)–CH=CH2 mang tên thông thường gọi là :

A. isopren

B.  2-metyl-1,3-butađien

C. 2-metyl-butađien-1,3

D. 2-metylbuta-1,3-đien

Câu 2:

Câu này tại đây sai?

A. Ankin đem số đồng phân thấp hơn anken tương ứng

B. Ankin tương tự động anken đều sở hữu đồng phân hình học

C. Hai ankin đầu mặt hàng không tồn tại đồng phân

D. Butin đem 2 đồng phân địa điểm group chức

Câu 3:

Cho hợp ý hóa học sau :

CH3­­­-CºC-CH(CH3)-CH3

Tên gọi của hợp ý hóa học theo gót danh pháp IUPAC là :

A. 2-metylpent-3-in

B. 2-metylpent-3-in

Xem thêm: tính chất góc ngoài của tam giác

C. 4-metylpent-2-in

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 4:

Tên thường thì của hợp ý hóa học đem công thức: CH3-CC-CH3 là:

A. đimetylaxetilen

B. but -3 –in

C. but -3 –en

D. but-2 –in

Câu 5:

Đivinyl ứng dụng nằm trong Br2 theo gót tỉ trọng mol 1:1, ở -80oC tạo nên thành phầm đó là :

A. 1,4-đibrom-but-2-en

B. 3,4-đibrom-but-2-en

C. 3,4-đibrom-but-1-en

D. 1,4-đibrom-but-1-en

Câu 6:

Nhựa Phường.E(polietilen) được pha chế thẳng kể từ hóa học này sau đây?

A. C2H2

B. C2H4

C. C2H6

D. Ý loài kiến khác

TÀI LIỆU VIP VIETJACK