trong nuôi cấy không liên tục số lượng vi sinh vật ở pha tiềm phát

Câu hỏi:

05/08/2019 30,157

Bạn đang xem: trong nuôi cấy không liên tục số lượng vi sinh vật ở pha tiềm phát

A. Chưa tăng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vi trùng E. coli nhập ĐK nuôi ghép phù hợp cứ đôi mươi phút lại phân song một thứ tự. Số tế bào của quần thể vi trùng E.coli đạt được sau 10 thứ tự phân loại từ là 1 tế bào vi trùng lúc đầu là

A. 1024

B. 1240

C. 1420

D. 200

Câu 2:

Phương pháp nuôi ghép liên tiếp với mục tiêu

A. Tránh mang lại quần thể vi loại vật bị suy vong

B. Kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật

C. Rút cụt thời hạn mới của quần thể vi sinh vật

D. Làm mang lại hóa học ô nhiễm và độc hại nhập môi trường thiên nhiên trực thuộc một số lượng giới hạn quí hợp

Câu 3:

Sự phát triển của quần thể vi loại vật được Reviews thông qua

A. Sự tăng thêm về con số tế bào của quần thể

B. Sự tăng thêm về độ cao thấp của từng tế bào nhập quần thể

C. Sự tăng thêm về lượng của từng tế bào nhập quần thể

D. Sự tăng thêm về cả độ cao thấp và lượng của từng tế bào nhập quần thể

Câu 4:

Hình thức nuôi ghép ko liên tiếp không tồn tại Điểm sáng này sau đây?

A. Đường cong phát triển của quần thể vi trùng bao gồm với 4 pha

Xem thêm: de thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng việt

B. Quần thể vi trùng ko được bổ sung cập nhật thêm thắt dưỡng chất mới

C. Quá trình phát triển của quần thể vi trùng chỉ trải qua chuyện 2 trộn này đó là trộn cân đối và trộn suy vong

D. Trong nuôi ghép ko liên tiếp không tồn tại sự thay đổi môi trường thiên nhiên nuôi cấy

Câu 5:

Thời gian dối mới là khoảng chừng thời hạn được xem từ

A. Khi một tế bào được sinh đi ra cho tới khi con số những tế bào nhập quần thể loại vật tăng thêm cấp đôi

B. Khi một tế bào được sinh đi ra cho tới khi tế bào cơ bị tiêu diệt đi

C. Khi một tế bào được sinh đi ra cho tới khi tế bào cơ đưa đến 2 tế bào

D. Cả A và C

Câu 6:

Môi ngôi trường nuôi ghép ko liên tiếp là

A. Môi ngôi trường nuôi ghép được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới nhất, và được lấy chuồn những thành phầm gửi hóa vật chất

B. Môi ngôi trường nuôi ghép ko được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới nhất, tuy nhiên được lấy chuồn những thành phầm gửi hóa vật chất

C. Môi ngôi trường nuôi ghép ko được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới nhất, cũng ko được lấy chuồn những thành phầm gửi hóa vật chất

D. Môi ngôi trường nuôi ghép liên tiếp được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới nhất, và liên tiếp được lấy chuồn những thành phầm gửi hóa vật chất

Câu 7:

Với tình huống nuôi ghép ko liên tiếp, nhằm nhận được lượng sinh khối vi loại vật tối nhiều nên tổ chức thu hoạch vào thời điểm cuối của

A. Pha tiềm phát

B. Pha lũy thừa

C. Pha cân nặng bằng

D. Pha suy vong

Xem thêm: trường trung học phổ thông kim liên

TÀI LIỆU VIP VIETJACK