trong không gian oxyz cho mặt cầu s

Câu hỏi:

03/02/2020 3,693

Bạn đang xem: trong không gian oxyz cho mặt cầu s

Trong không khí Oxyz, xét mặt mũi cầu (S) có phương trình dạng x2+y2+z2-4x+2y-2az+10a=0. Tập thích hợp những độ quý hiếm thực của a nhằm (S) có chu vi lối tròn trĩnh rộng lớn vì như thế 8π là

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không khí Oxyz, mặt mũi bằng chứa chấp đường thẳng liền mạch d: x-21=y-12=z-1 và hạn chế những trục tọa phỏng Ox, Oy theo lần lượt bên trên A, B sao mang lại đường thẳng liền mạch AB vuông góc với d là

Câu 2:

Trong không khí Oxyz, mang lại tam giác ABC đem A(0;0;1), B(-3;2;0), C(2;-2;3). Đường cao kẻ kể từ B của tam giác ABC trải qua điểm này trong số điểm sau?

Câu 3:

Trong không khí với hệ trục tọa phỏng Oxyz, mang lại đường thẳng liền mạch d: x-12=y-21=z-13 và mặt mũi bằng (P): x+y+z-3=0. Đường trực tiếp d' là hình chiếu của d theo gót phương Ox lên (P), d' nhận u(a;b;2019) làm một véc tơ chỉ phương. Xác lăm le tổng a+b

A. 2019

B. -2019

C. 2018

Xem thêm: số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là

D. -2020

Câu 4:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz mang lại nhì điểm A(-1;-1;0), B(3;1;-1). Điểm M nằm trong trục Oy và cơ hội đều nhì điểm A, B đem tọa phỏng là:

Câu 5:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mang lại vectơ a=(1;-2;3). Tìm tọa phỏng của vectơ b, biết rằng b ngược phía với a và |b|=2|a|

Câu 6:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mang lại mặt mũi bằng (Q): x+2y+2z-3=0, mặt mũi bằng (P) ko qua quýt O,  tuy nhiên song với mặt mũi bằng (Q) và d((P);(Q))=1. Phương trình mặt mũi bằng (P) là

Xem thêm: đồ thị hàm số y=ax+b

TÀI LIỆU VIP VIETJACK