trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Chất này sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất

Bạn đang xem: trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Trong những hóa học tiếp sau đây hóa học này sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới hóa học này sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc lý thuyết tương quan.

Trong những hóa học tiếp sau đây hóa học này sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất

A. butan

B. etan

C. metan

D. propan

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Các Ankan sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng chừng sôi tăng dần dần theo dõi lượng phân tử.

Chất sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất là metan vì như thế sở hữu lượng phân tử nhỏ nhất.

Đáp án C

Khái quát tháo về Ankan

1. Dãy đồng đẳng của Ankan

Metan (CH4) và những hóa học tiếp sau sở hữu công thức phân tử C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,.. lập trở thành sản phẩm đồng đẳng ankan (hay parafin) sở hữu công thức công cộng CnH2n+2 (n ≥ 1).

Trong phân tử ankan chỉ mất những link đơn C - C, C - H. Các nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử ankan (trừ C2H6) ko nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

2. Tính hóa học vật lý cơ của Ankan

Ở ĐK thông thường, tư ankan đầu sản phẩm đồng đẳng (từ CH4 cho tới C4H10) là những hóa học khí, những ankan tiếp sau là hóa học lỏng, kể từ khoảng tầm C18H38 trở cút là những hóa học rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy, sức nóng chừng sôi và lượng riêng rẽ của những ankan tăng theo hướng tăng của phân tử khối.

3. Tính Hóa chất của Ankan

Ở sức nóng chừng thông thường, những ankan ko thuộc tính với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và những hóa học lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

Khi thắp sáng hoặc đun lạnh lẽo, những ankan đơn giản dễ dàng nhập cuộc những phản xạ thế, phản xạ tách hiđro và phản xạ cháy. 

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Hợp hóa học cơ học X sở hữu công thức phân tử dạng CnH2n+2. X nằm trong sản phẩm đồng đẳng của

A. anken.

B. ankan.

C. ankan và xicloankan.

D. ankin.

Xem đáp án

Đáp án B

Hợp hóa học cơ học X sở hữu công thức phân tử dạng CnH2n+2. X nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ankan.

Câu 2. Ở ĐK thông thường hiđrocacbon này tại đây ở thể khí?

A. C4H10.

B. CH4, C2H6.

C. C3H8.

D. Cả A, B, C.

Xem đáp án

Đáp án D

Ankan kể từ C1 → C4 ở hiện trạng khí.

+ Ankan kể từ C5 → khoảng tầm C18 ở hiện trạng lỏng. Từ C18 trở cút thì ở hiện trạng rắn.

=> CH4, C2H6, C3H8 và C4H10 đều ở thể khí

Câu 3. Phân tử metan ko tan vô nư­ớc vì như thế lí vì thế này sau đây?

A. Metan là hóa học khí.

B. Phân tử metan ko phân cực kỳ.

C. Metan không tồn tại link song.

D. Phân tử khối của metan nhỏ.

Xem đáp án

Đáp án B

Phân tử metan ko tan vô nư­ớc vì như thế phân tử metan ko phân cực kỳ.

Câu 4. Nhận xét này tại đây đích thị ?

A. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan đều ko nhập cuộc phản xạ nằm trong.

B. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan đều rất có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

C. Tất cả ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong tuy nhiên một trong những xicloankan lại rất có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

D. Một số ankan rất có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong và toàn bộ xicloankan ko thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Xem đáp án

Đáp án C

Tất cả ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong tuy nhiên một trong những xicloankan lại rất có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Xem thêm: học viện quốc tế bộ công an

Câu 5. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án B

Ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong. (vì ankan là hiđrocacbon no).

Câu 6. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án B

Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ cộng

Câu 7. Khi clo hóa láo lếu hợp ý 2 ankan, người tớ chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan cơ là:

A. etan và propan.

B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.

D. neo-pentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 thành phầm thế monclo => 1 ankan tạo nên 1 thành phầm và 1 ankan tạo nên 2 sản phẩm

A đích thị vì như thế etan tạo nên 1 thành phầm, propan tạo nên 2 sản phẩm

B sai vì như thế propan tạo nên 2 thành phầm, iso-butan tạo nên 2 sản phẩm

C sai vì như thế iso-butan tạo nên 2 thành phầm, n-pentan tạo nên 3 sản phẩm

D sai vì như thế neo-pentan tạo nên 1 thành phầm và etan tạo nên 1 sản phẩm

Câu 8. Cho iso-pentan thuộc tính với Br2 theo dõi tỉ lệ thành phần 1 : 1 về số mol vô ĐK độ sáng khuếch nghiền thu đ­ược thành phầm chủ yếu monobrom sở hữu công thức kết cấu là

A. CH3CHBrCH(CH3)2.

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.

Xem đáp án

Đáp án C

Sản phẩm chủ yếu ưu tiên thế C bậc cao => thế vô C bậc III

CH3CH2CH(CH3)2 + Br2 → CH3CH2CBr(CH3)2 + HBr

Câu 9. Khi mang lại 2-metylbutan thuộc tính với Cl2 theo dõi tỷ trọng mol 1 : 1 thì tạo nên thành phầm chủ yếu là

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.

Xem đáp án

Đáp án B

Viết CTCT của 2-metylbutan, xác xác định trí thế của clo theo dõi tỉ lệ thành phần mol 1 : 1.

=> Viết PTHH, xác lập thành phầm chủ yếu.

-----------------------------------------

Hy vọng trải qua nội dung thắc mắc, bài xích luyện gia tăng tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu gia tăng nâng lên kỹ năng, kĩ năng giải bài xích luyện. Mời chúng ta xem thêm cụ thể nội dung thắc mắc tiếp sau đây.

Trên trên đây VnDoc.com vừa vặn reviews cho tới chúng ta Trong những hóa học tiếp sau đây hóa học này sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất, ngóng rằng qua chuyện nội dung bài viết này những bạn cũng có thể học hành chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập lớp 11. Mời chúng ta nằm trong xem thêm tăng kỹ năng những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề ganh đua học tập kì 1 lớp 11, đề ganh đua học tập kì 2 lớp 11...

Xem thêm: cách phát âm ed bằng câu thần chú