trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó

Câu hỏi:

07/09/2020 1,903

A. Tỉ lệ thành viên đực và cái được giữ lại ổn định tấp tểnh qua quýt những mới.

Bạn đang xem: trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó

B. Số lượng thành viên được giữ lại ổn định tấp tểnh qua quýt những mới.

C. Tần số những alen và tần số những loại ren biến hóa qua quýt những mới.

D. Tần số những alen và tần số những loại ren được giữ lại ổn định tấp tểnh qua quýt những mới.

Đáp án chủ yếu xác

Trạng thái thăng bằng của quần thể tình trạng tuy nhiên trong cơ tần số những alen và tần số những loại ren được giữ lại ổn định tấp tểnh qua quýt những thế hệ

Đáp án hãy chọn là: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa thực dắt của tấp tểnh luật Hacdi- Vanbec là:

A. Giải quí vì như thế sao nhập ngẫu nhiên có tương đối nhiều quần thể vẫn giữ lại ổn định tấp tểnh qua quýt thời hạn lâu năm.

B. Từ tỉ lệ thành phần những loại loại hình nhập quần thể rất có thể suy rời khỏi tỉ lệ thành phần loại ren và tần số kha khá của những alen.

C. Từ tần số kha khá của những alen rất có thể tự động đoán tỉ lệ thành phần những loại loại ren và loại hình.

D. B và C.

Câu 2:

Nội dung cơ phiên bản của tấp tểnh luật Hacđi - Vanbec là:

A. Trong quần thể, tần số kha khá của những alen ở mỗi ren được giữ lại ổn định tấp tểnh qua quýt những mới.

B. Tỷ lệ những loại ren nhập quần thể được giữ lại ổn định tấp tểnh.

C. Tỷ lệ những loại loại hình nhập quần thể được giữ lại ổn định tấp tểnh.

D. Tỷ lệ dị thích hợp tử rời dần dần, tỷ trọng đồng thích hợp tăng dần dần.

Câu 3:

Quần thể ngẫu phối nào là tại đây vẫn đạt tình trạng thăng bằng di truyền?

A.0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.

B. 0,25AA : 0,3Aa : 0,45aa.

C. 0,64AA: 0,12Aa: 0,24aa.

Xem thêm: làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ

D.0,16AA: 0,38Aa: 0,46aa.

Câu 4:

Điều nào là tại đây ko cần là ĐK của tấp tểnh luật Hacđi - Vanbec?

A. Alen trội cần sở hữu tỉ lệ thành phần to hơn alen lặn.

B. Không sở hữu hiện tượng kỳ lạ di trú và nhập cảnh, ko xẩy ra CLTN.

C. Kích thước quần thể cần rộng lớn, xẩy ra giao hợp tự tại Một trong những thành viên.

D. Không sở hữu đột trở nên.

Câu 5:

Đặc điểm nào là tiếp sau đây ko đích thị với chiếc quần thể ngẫu phối?

A. Mỗi quần thể rất có thể sở hữu một bộ phận loại ren, tần số alen đặc thù và ổn định tấp tểnh, được giữ lại kha khá ổn định tấp tểnh nếu như hiệu quả của những yếu tố tiến thủ hóa là ko đáng chú ý.

B. Tần số kha khá của những alen ở một ren nào là cơ sở hữu Xu thế giữ lại ổn định tấp tểnh trong cả Lúc sở hữu hiệu quả của yếu tố tiến thủ hóa.

C. Quần thể  là một trong đơn vị chức năng tổ chức triển khai, đơn vị chức năng sinh đẻ của loại nhập ngẫu nhiên.

D. Quá trình tiến thủ hóa nhỏ ra mắt bên trên hạ tầng sự biến hóa về bộ phận loại ren của quần thể.

Câu 6:

Một trong mỗi ĐK cần thiết nhất nhằm quần thể ở tình trạng ko thăng bằng trở thành quần thể thăng bằng về bộ phận loại ren là gì?

A. Cho quần thể tự động phối.

B. Cho quần thể giao hợp tự tại.

C. Cho quần thể sinh tạo ra chăm sóc.

D. Cho quần thể sinh đẻ hữu tính.

Câu 7:

Sau đó là tuyên bố nội dung của tấp tểnh luật Hacđi – Vanbec: “Trong những ĐK chắc chắn, thì trong tâm địa của …..(A)….. tần số kha khá của những alen của từng ren sở hữu khuynh phía …..(B)….. kể từ mới này sang trọng mới khác” 

Chọn một đáp án bên dưới đây:

A. (A): quần thể giao hợp, (B): thay cho thay đổi liên tục

B. (A): quần thể tự động phối, (B): thay cho thay đổi liên tục

C. (A): quần thể giao hợp, (B): giữ lại ko đổi

Xem thêm: tình yêu chân chính làm cho con người

D. (A): quần thể tự động phối, (B): giữ lại ko đổi

TÀI LIỆU VIP VIETJACK