trắc nghiệm lịch sử 11 bài 17Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17 (có đáp án): Chiến giành toàn cầu loại nhì (1939 - 1945)

Câu 1. Trong trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được tạo hình bao gồm những nước

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 11 bài 17

Quảng cáo

A. Đức, Liên Xô, Anh       B. Đức, Italia, Nhật Bản

C. Italia, Hunggari, Áo       D. Mĩ, Liên Xô, Anh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Phe “Trục” được tạo hình trong mỗi năm 30 của thế kỉ XX thực ra là

A. liên minh của những nước thực dân.

B. liên minh của những nước tư bạn dạng dân mái ấm.

C. liên minh của những nước trị xít.

D. liên minh của những nước nằm trong địa.

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Hoạt động đa số của những nước vô phe “Trục” trong mỗi năm 30 của thế kỉ XX là

A. không ngừng mở rộng những hoạt động và sinh hoạt tài chính, thương nghiệp với những nước tư bạn dạng Anh, Pháp, Mĩ.

B. đấu giành cho tới trào lưu hóa giải dân tộc bản địa và trào lưu nằm trong sản quốc tế.

C. trị xít hóa toàn bộ những nằm trong địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.

D. tăng nhanh hoạt động và sinh hoạt quân sự chiến lược và làm cho cuộc chiến tranh xâm lăng ở nhiều điểm.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Trong trong những năm 30 của thế kỉ XX, nhà nước những nước Anh, Pháp, Mĩ đem thái phỏng nhượng cỗ những nước trị xít, do

A. sợ những nước trị xít tấn công nước bản thân và ham muốn liên minh với phe trị xít

B. lo kinh hoảng trước việc vững mạnh của Liên Xô và ham muốn tấn công Liên Xô

C. lo kinh hoảng sự bành trướng của mái ấm nghĩa trị xít tuy nhiên oán ghét bỏ mái ấm nghĩa nằm trong sản

D. cần thời hạn nhằm sẵn sàng hành động chống cả mái ấm nghĩa nằm trong sản và mái ấm nghĩa trị xít

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đạo luật trung lập (8-1935) của nhà nước Mĩ vẫn thể hiện tại quyết sách

A. không can thiệp vô tình hình những nước trị xít

B. không can thiệp vô những sự khiếu nại ở châu Âu

C. không can thiệp vô những sự khiếu nại xẩy ra phía bên ngoài châu Mĩ

Quảng cáo

D. không can thiệp vô trận chiến thân ái mái ấm nghĩa nằm trong sản và mái ấm nghĩa trị xít

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Liên Xô vẫn đem thái phỏng ra sao với những nước trị xít?

A. Coi mái ấm nghĩa trị xít là quân địch nguy khốn và tức thì tức khắc tuyên chiến với trị xít Đức

B. Coi mái ấm nghĩa trị xít là đối tác chiến lược vô trận chiến chống những nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo kinh hoảng mái ấm nghĩa trị xít là quân địch nguy khốn nên nhân nhượng với những nước trị xít

D. Coi mái ấm nghĩa trị xít là quân địch nguy khốn nên mái ấm trương links với những nước Anh, Pháp nhằm chống trị xít và nguy cơ tiềm ẩn cuộc chiến tranh.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp vẫn đem hành động như vậy nào?

A. Kiên quyết đảm bảo an toàn vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

B. Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao cho tới đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

C. Cắt một trong những phần bờ cõi của nhì nước cho tới Đức nhằm Đức tiến công Liên Xô

D. Quyết ấn định links với Liên Xô ngăn chặn Đức và Italia.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Sự khiếu nại khởi điểm Chiến giành toàn cầu loại nhì (1939 – 1945) là

A. quân group Đức tiến công Ba Lan

B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C. Đức tiến công Anh, Pháp

D. Đức tiến công Liên Xô

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 93 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

Câu 9. Để đảm bảo an toàn quyền hạn vương quốc vô tình thế bị xa lánh, mon 8/1939, nhà nước Liên Xô đã

A. kí Hiệp ước Xô – Đức ko xâm lăng láo nháo nhau

B. chủ trương links với Anh, Pháp nhằm chống mái ấm nghĩa trị xít

C. liên minh với Đức nhằm mục tiêu ngăn chặn Anh, Pháp

D. đưa quân chung Tiệp Khắc chống cuộc xâm lăng của Đức

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 92 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Tại sao Đức kí Hiệp ước Xô – Đức ko xâm phạm cho nhau với Liên Xô?

A. Đức trí tuệ ko tiến công thắng nổi Liên Xô

B. Đức kinh hoảng bị liên quân Anh – Pháp tấn công sau sườn lưng khi đang được tiến công Liên Xô

C. Đề chống cuộc chiến tranh nở rộ nên ngăn chặn cả tía cường quốc bên trên nhì mặt mày trận

D. Liên Xô ko nên là tiềm năng tấn công của Đức

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 92 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Năm 1938, Hít-le tạo ra vụ Xuy-đét nhằm mục tiêu kiêm tính vương quốc nào?

A. Ba Lan.      B. Áo.

C. Phần Lan.      D. Tiệp Khắc.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Tháng 6 – 1941, trị xít Đức đưa ra quyết định tiến công Liên Xô vì

A. Hiệp ước Xô – Đức ko xâm lăng cho nhau không còn hiệu lực

B. các nước Anh, Pháp và đa số châu Âu vẫn đầu hàng

C. quân Đức vẫn cai trị phần rộng lớn châu Âu, đem đầy đủ ĐK tiến công Liên Xô

D. thực hiện tại khẳng định với Anh, Pháp về sự việc tiêu xài khử mái ấm nghĩa nằm trong sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 94 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Quân Đức dùng plan nào là nhằm tiến công Liên Xô?

A. Kế hoạch tiến công bền vững, lâu dài

B. Kế hoạch vây hãm, tiến công tỉa cỗ phận

C. Kế hoạc vừa phải tiến công vừa phải đàm phán

D. Kế hoạch “chiến giành chớp nhoáng”

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 95..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trận tiến công nào là tại đây vẫn gửi Hồng quân Liên Xô kể từ thế chống thủ thanh lịch tiến công bên trên từng mặt mày trận?

A. Trận Mátxcơva       B. Trận Cuốcxcơ

C. Trận Xtalingrát       D. Trận công phá huỷ Béclin

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 95 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Sự khiếu nại buộc Mĩ nên kết thúc quyết sách trung lập và nhập cuộc Chiến giành toàn cầu loại nhì là

A. phát xít Đức tiến công Liên Xô

B. liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen

C. chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát

D. Nhật Bản bất thần tập luyện kích địa thế căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 95 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 đem đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17: Chiến giành toàn cầu loại nhì (1939 - 1945) (phần 3)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập luyện lịch sử hào hùng toàn cầu tiến bộ (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập luyện lịch sử hào hùng toàn cầu tiến bộ (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập luyện lịch sử hào hùng toàn cầu tiến bộ (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 3)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19: Nhân dân VN kháng chiến chống Pháp xâm lăng (từ năm 1858 cho tới trước năm 1873) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền cho tới teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: đồ thị hàm số y=ax+b