toán lớp 3 tính chu vi hình vuông

Trong bài học kinh nghiệm này, tất cả chúng ta nằm trong dò la hiểu về công thức tính Chu vi hình chữ nhật, Chu vi hình vuông vắn lớp 3 và áp dụng nhằm giải bài bác tập luyện nhập SGK Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường, Cánh diều, Chân trời tạo nên.

Bạn đang xem: toán lớp 3 tính chu vi hình vuông

Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm cùng theo với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo phỏng dài) rồi nhân với 2.

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + Chiều rộng) x 2

Muốn tính chu vi hình vuông vắn tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4.

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm một cạnh x 4


2. SÁCH KẾT NỐI: Bài tập luyện trang 24, 25 – Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn lớp 3

Bài 1 trang 24

Phương pháp giải:

Tính chu vi hình vuông vắn phụ thuộc công thức:

Chu vi hình vuông vắn = phỏng lâu năm cạnh x 4

Lời giải:

Bài 2 trang 24

Phương pháp giải:

Tính chu vi hình chữ nhật phụ thuộc công thức:

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + Chiều rộng) x 2

Lời giải:

b) Chu vi hình chữ nhật là:

(8 + 2) x 2 = đôi mươi (m)

Đáp số: đôi mươi m.

c) Chu vi hình chữ nhật là:

(15 + 10) x 2 = 50 (dm)

Đáp số: 50 dm.

Bài 3 trang 24

Phương pháp giải:

Số que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn =  Số que tính nhằm xếp một cạnh hình vuông vắn x 4.

Lời giải:

Từ hình vẽ tao thấy từng cạnh hình vuông vắn được xếp vị 3 que tính.

Số que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn là:

3 x 4 = 12 (que tính).

Vậy Nam nhớ dùng 12 que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn đem cạnh bao gồm 3 que tính.

Bài 1 rèn luyện trang 25

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + Chiều rộng) x 2

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm cạnh x 4

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật màu sắc hồng là:

(8 + 5) x 2 = 26 (cm)

Chu vi hình vuông vắn gold color là:

7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật blue color là:

(5 + 10) x 2 = 30 (cm)

Vậy tao nối như sau:

Bài 2 rèn luyện trang 25

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi đơn vị chức năng đo chiều lâu năm về xăng-ti-mét.

Bước 2: Tính chu vi hình chữ nhật phụ thuộc công thức

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + Chiều rộng) x 2

Lời giải:

Đổi 1 m = 100 cm

Chu vi mặt mày bàn hình chữ nhật là:

(100 + 40) x 2 = 280 (cm)

Vậy phương pháp tính của Việt là sai.

Bài 3 rèn luyện trang 25

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính chu vi hình chữ nhật phụ thuộc công thức:

Chu vi = (Chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 (cùng đơn vị chức năng đo).

Bước 2: Lấy chu vi trừ chuồn cổng nhập tao được chiều lâu năm mặt hàng rào:

Chiều lâu năm mặt hàng rào = Chu vi – cổng vào

Tóm tắt:

Vườn rau củ hình chữ nhật.

Chiều dài:    9 m

Chiều rộng: 5 m

Cổng vào:   2 m

Hàng rào:    ? m

Lời giải:

Chu vi vườn rau củ hình chữ nhật là:

(9 + 5) x 2 = 28 (m)

Vậy chiều lâu năm mặt hàng rào là:

28 – 2 = 26 (m)

Đáp số 26 m.


3. VỞ BT KẾT NỐI: Bài tập luyện trang đôi mươi, 21, 22 – Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn lớp 3

Bài 1, Tiết 2 trang 20

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi hình vuông vắn tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4.

Lời giải:

Bài 2, Tiết 2 trang 20

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

Lời giải:

a)

Chu vi hình chữ nhật là:

(7 + 3) x 2 = đôi mươi (cm)

Đáp số: đôi mươi centimet.

b)

Chu vi hình chữ nhật là:

(6 + 3) x 2 = 18 (m)

Đáp số: 18 m.

Bài 3, Tiết 2 trang 20

Phương pháp giải:

a) Số que tính nhằm xếp trở thành một hình chữ nhật = (Số que tính nhằm xếp chiều lâu năm + Số que tính xếp chiều rộng) x 2

b) Số que tính nhằm xếp trở thành một cạnh hình vuông vắn = Số que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn : 4

Lời giải:

a) Ta thấy chiều lâu năm được xếp vị 5 que tính và chiều rộng lớn được xếp vị 3 que tính.

Số que tính vừa vặn đầy đủ nhằm xếp trở thành một hình chữ nhật là:

(5 + 3) x 2 = 16 (que tính).

b) cũng có thể sử dụng không còn 16 que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn.

Mỗi cạnh hình vuông vắn đã đạt được xếp vị số que tính là:

16 : 4 = 4 (que tính)

Đáp số: a) 16 que tính

    b) 4 que tính

Bài 1, Tiết 3 trang 21

Phương pháp giải:

– Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

– Muốn tính chu vi hình vuông vắn tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4.

– Muốn tính chu vi hình tứ giác tao tính tổng phỏng lâu năm tư cạnh của hình tứ giác (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là (6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Chu vi hình vuông vắn là 8 x 4 = 32 (cm)

Chu vi hình tứ giác là 3 + 4 + 5 + 7 = 19 (cm)

Bài 2, Tiết 3 trang 22

Phương pháp giải:

– Để tính chiều lâu năm đoạn thừng tao tính chu vi hình chữ nhật.

– Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

Lời giải:

Cách tính của người tiêu dùng Nam là sai vì như thế chiều lâu năm và chiều rộng lớn ko và một đơn vị chức năng đo.

Cách giài chính là:

Đổi 12 dm = 120 cm

Độ lâu năm đoạn thừng Rô-bốt tiếp tục sử dụng là

(120 + 80) x 2 = 400 (cm)

Đáp số: 400 centimet.

Bài 3, Tiết 3 trang 22

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 (cùng số đo đơn vị).

Bước 2: Chiều lâu năm mặt hàng rào = Chu vi – phỏng lâu năm cổng vào

Tóm tắt:

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: 8 m

Chiều rộng: 4 m

Cổng vào: 1 m

Hàng rào: … ? mét

Lời giải:

Chu vi rừng hoa đem hình dáng chữ nhật là:

(8 + 4) x 2 = 24 (m)

Chiều lâu năm mặt hàng rào là:

24 – 1 = 23 (m)

Đáp số 23 m.


4. SÁCH CÁNH DIỀU: Bài tập luyện trang 112 – Chu vi hình chữ nhật , chu vi hình vuông vắn lớp 3

Bài 1 trang 112

Xem thêm: đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm cạnh x 4

Lời giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là:

   (10 + 4) x 2 = 28 (cm)

b) Chu vi hình chữ nhật là:

(60 + 40) x 2 = 200 (dm)

c) Chu vi hình vuông vắn là:

7 x 4 = 28 (m)

Bài 2 trang 112

a) Tính chu vi hình chữ nhật chiều lâu năm 12 m, chiều rộng lớn 8 m.

b) Tính chu vi hình vuông vắn đem cạnh 12 dm.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính chu vi:

Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm cạnh x 4

Lời giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 8) x 2 = 40 (m)

Đáp số: 40 m.

b) Chu vi hình vuông vắn là:

12 x 4 = 48 (dm)

Đáp số: 48 dm.

Bài 3 trang 112

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm cạnh x 4

Lời giải:

a) Chu vi tấm lưới thép hình chữ nhật là:

(10 + 2) x 2 = 24 (m)

Đáp số: 24 m.

b) Chu vi miếng vườn hình vuông vắn là:

8 x 4 = 32 (m)

Đáp số: 32 m.

Bài 4 trang 112

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm chiều rộng lớn của sảnh bóng rổ hình chữ nhật.

Bước 2: Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2.

Tóm tắt:

Sân bóng rổ hình chữ nhật

Chiều dài:    28 m

Chiều rộng: ngắn thêm một đoạn chiều lâu năm 13 m

Chu vi:        ? m

Lời giải:

Chiều rộng lớn của sảnh bóng rổ là:

28 – 13 = 15 (m)

Chu vi của sảnh bóng rổ là:

(28 + 15) x 2 = 86 (m)

Đáp số: 86 m.


5. SÁCH CHÂN TRỜI: Bài tập luyện trang 38, 39, 40, 41 – Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn lớp 3

Bài 1 trang 38

Phương pháp giải:

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật đem chiều lâu năm 27 centimet, chiều rộng lớn 12 centimet là:

(27 + 12) x 2 = 78 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đem chiều lâu năm 52 m, chiều rộng lớn 34 m là:

(52 + 34) x 2 = 172 (m)

Đổi 1 m = 100 centimet.

Chu vi hình chữ nhật đem chiều lâu năm 225 centimet, chiều rộng lớn 1 m là:

(225 + 100) x 2 = 650 (cm)

Bài 2 trang 38

Phương pháp giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật = Chu vi hình chữ nhật : 2.

Chu vi hình chữ nhật = Nửa chu vi hình chữ nhật x 2.

Lời giải:

Bài 1 rèn luyện trang 39 – Toán lớp 3 Chân trời tạo nên Tập 2

Phương pháp giải:

Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Lời giải:

Chu vi sảnh đá bóng hình chữ nhật là:

(105 + 68) = 346 (m)

Đáp số: 346 m.

Bài 2 rèn luyện trang 39

Phương pháp giải:

– Dựa nhập giành giật nhằm ghi chép số đo chiều lâu năm, chiều rộng lớn của những hình chữ nhật: sảnh đùa, rừng hoa, vườn rau củ, cả khu đất nền nhập dù trống rỗng.

– Lần lượt tính chu vi những hình chữ nhật và điền thành phẩm.

Lời giải:

Chiều rộng lớn của vườn rau củ có tính lâu năm là: 16 – 9 = 7 (m)

Chiều lâu năm cả khu đất nền là: 8 + 12 = đôi mươi (m)

Chu vi của sảnh đùa là: (16 + 8) x 2 = 48 (m)

Chu vi của rừng hoa là: (12 + 9) x 2 = 42 (m)

Chu vi của vườn rau củ là: (12 + 7) x 2 = 38 (m)

Chu vi của tất cả khu đất nền là: (20 + 16) x 2 = 72 (m)

Ta điền như sau:

Bài 1 trang 40

Lời giải:

Chu vi hình vuông vắn cạnh 10 centimet là: 10 x 4 = 40 (cm)

Chu vi hình vuông vắn cạnh 52 centimet là: 52 x 4 = 208 (m)

Chu vi hình vuông vắn cạnh 107 m là: 107 x 4 = 428 (m)

Bài 2 trang 40

Phương pháp giải:

Cạnh hình vuông vắn = chu vi hình vuông vắn : 4

Lời giải:

Độ lâu năm cạnh hình vuông vắn đem chu vi 28 centimet là 28 : 4 = 7 (cm)

Độ lâu năm cạnh hình vuông vắn đem chu vi 80 milimet là 80 : 4 = đôi mươi (mm)

Độ lâu năm cạnh hình vuông vắn đem chu vi 64 km là 64 : 4 = 16 (km)

Bài vui vẻ học

Phương pháp giải:

– Đo phỏng lâu năm từng cạnh của sườn giành giật hình vuông vắn và tính chu vi hình vuông vắn.

– Đo phỏng lâu năm của những ống mút hút A, B, C.

– Chọn ống mút hút có tính lâu năm vị chu vi hình vuông vắn.

Bài 1 rèn luyện trang 41 – Toán lớp 3 Chân trời tạo nên Tập 2

Phương pháp giải:

– Muốn tính chiều lâu năm sợi thừng vị chu vi của sườn giành giật hình vuông vắn.

– Chu vi hình vuông vắn = phỏng lâu năm một cạnh x 4.

Lời giải:

Chu vi sườn giành giật hình vuông vắn là:

50 x 4 = 200 (cm)

Đổi 200 centimet = 2 m.

Ta thấy phỏng lâu năm sợi thừng nhằm tô điểm vị chu vi của sườn giành giật hình vuông vắn và vị 2m.

Đáp số: 2m.

Bài 2 rèn luyện trang 41

Phương pháp giải:

Bước 1: Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn rộng lớn vị phỏng lâu năm cạnh của hình vuông vắn nhỏ nhân với 3.

Bước 2: Chu vi hình vuông vắn rộng lớn = Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn rộng lớn x 4.

Lời giải:

Dựa nhập giành giật tao thấy cạnh của hình vuông vắn rộng lớn vị 3 lượt cạnh của hình vuông vắn nhỏ.

Vậy phỏng lâu năm cạnh của hình vuông vắn rộng lớn là:

8 x 3 = 24 (cm)

Chu vi của hình vuông vắn rộng lớn là:

24 x 4 = 96 (cm)

Vậy tao lựa chọn đáp án A.

Bài 3 rèn luyện trang 41

Phương pháp giải:

– Nửa chu vi hình chữ nhật = Chu vi hình chữ nhật : 2.

– Chiều rộng lớn hình chữ nhật = Nửa chu vi hình chữ nhật – Chiều lâu năm hình chữ nhật.

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 40 : 2 = đôi mươi (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: đôi mươi – 12 = 8 (cm)

Trên đấy là tổ hợp kỹ năng và bài bác tập luyện về chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn lớp 3. Ba u và những con cái hãy nhớ là theo đòi dõi Apanda thông thường xuyên nhằm nhận được không ít bài học kinh nghiệm thú vị và hữu dụng không giống nhập công tác lớp 3 nhé!

Xem thêm: đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

Đăng nhập