[Hệ thống] Hảo hữu

1. Thế nào để thêm hảo hữu:
Nhấm phím phải vào người chơi khác, chọn lựa thêm hảo hữu tại bảng thao tác xã giao.
Hoặc ấn phím tắt (3), có thể lập tức thêm hảo hữu.

2. Làm thế nào xem thông tin hảo hữu:
Sau khi thêm hảo hữu xong, có thể xem thông tin hảo hữu trong danh sách hảo hữu (phím tắt *).

3. Lợi ích của thêm hảo hữu:
Tổ đội với hảo hữu có thể giành được phần trăm kinh nghiệm, và tăng độ thân mật của nhau, tăng độ thân mật có thể gia tăng đẳng cấp quan hệ, vì vậy phần trăm kinh nghiệm cũng tăng lên theo đó.
Chú ý: Nhiệm vụ kết hôn, kết giao, kết nghĩa đều cần mức độ hảo hữu nhất định để hoàn thành.

4.Làm tăng độ thân mật thế nào:
Thông qua tổ đội đánh quái thăng cấp hoặc nhiệm vụ có thể làm tăng độ thân mật.
Trực tiếp có được khi dùng những đạo cụ tăng độ thân mật với hảo hữu.

Những tư liệu trên chỉ để tham thảo, lấy số liệu thực tế trong game làm chuẩn.

Theo Võ Lâm tàng thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *