[Hệ thống] Trang bị

Trang bị của “MC Võ Lâm 3” tổng cộng có 12 loại, đó là vũ khí (vũ khí hai tay và vũ khí một tay), mạo tử, y phục, khố tử, hài tử, sức phẩm, giới chỉ, phi phong, kiên giáp, hạng liên và yêu đái.
Số lượng tất cả trang bị trong “MC Võ Lâm 3” là bốn loại lớn, tổng cộng 2160 loại.

I. Tất cả các trang bị trong game dựa vào chức nghiệp phân thành 4 loại lớn:

Pháp sư: Võ Đang, Toàn Chân, Cổ Mộ, Nga My.
Trị liệu: Cổ Mộ, Nga My.
Chiến sĩ: Thiếu Lâm, Minh Giáo.
Đạo tặc: Cái Bang, Cổ Mộ.

II. Trang bị mỗi loại lớn căn cứ vào quỹ đạo có được và công năng thuộc tính lại phân thành 4 loại nhỏ:

Loại pháp sư:
1, Trang bị Nhiệm vụ
2, Trang bị DPS
3, Trang bị chính xác
4, Trang bị PVP
Loại trị liệu:
1, Trang bị Nhiệm vụ
2, Trang bị Trị Liệu
3, Trang bị Hồi Ma
4, Trang bị PVP
Loại chiến sĩ:
1, Trang bị Nhiệm vụ
2, Trang bị TANK
3, Trang bị chính xác
4, Trang bị PVP
Loại đạo tặc:
1, Trang bị Nhiệm vụ
2, Trang bị DPS
3, Trang bị chính xác
4, Trang bị PVP

III. Trang bị mỗi loại nhỏ phân thành 9 chiếc: trong đó Hạng Liêm, Giới Chỉ, Sức Phẩm không giới hạn môn phái, những trang bị khác dựa vào điều hướng dẫn trên trang bị môn phái.

IV. Tất cả các trang bị đều có độ bền 1500 điểm.

V. Phẩm chất trang bị:

Trang bị có sự khác nhau về phẩm chất, dựa vào màu sắc phân thành 5 loại, từ cao đến thấp phân thành trắng, xanh lục, xanh lam, tím, cam.
Các thương nhân ở các thành phố lớn trong game đều có bán các loại trang bị màu trắng, trang bị cao cấp cần phải thông qua người chơi tự cải thiện.

Thuộc tính trang bị phân thành thuộc tính cơ sở, thuộc tính phụ gia và thuộc tính bộ:

– Thuộc tính cơ bản: là thuộc tính mỗi trang bị đều có, ví dụ công kích của trang bị loại vũ khí và phòng ngự của trang bị loại phòng ngự là những thuộc tính cơ bản của mỗi loại, trang bị phẩm chất càng cao thì thuộc tính cơ bản cũng càng cao.

– Thuộc tính phụ gia: là những thuộc tính tự động thêm vào ngoài các thuộc tính cơ sở, có thể là thể chất, trí lực, nội lực…., cũng có thể là những thuộc tính chiến đấu như tốc độ công kích, né tránh, đánh trúng, bạo kích…, trang bị phẩm chất càng cao thì thuộc tính phụ gia càng nhiều, giá trị cũng càng lớn.

– Thuộc tính bộ: sau khi trang bị của người chơi mặc đạt đến yêu cầu của bộ có thể kích hoạt những thuộc tính thêm ngoài.

Theo Võ Lâm tàng thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *