[Hệ thống] Tổ đội

I. Cách lập tổ đội:

1. Cảnh hiện tại
Trong cảnh hiện tại chọn người chơi, ấn phím trái, sẽ xuất hiện 1 danh mục để lựa chọn trên đầu của đối phương, chọn “mời nhập đội”, gửi đi lời mời lập đội, đợi đối phương chấp nhận.
2. Hảo hữu
Trong giao diện bạn bè, chọn “mời nhập đội” gửi lời mời lập đội, đợi đối phương chấp nhận.
3. Chat
Trong cửa sổ chat chọn tên người xong, sẽ xuất hiện 1 list để chọn, chọn lập đội, gửi lời mời lập đội, đợi người chơi đồng ý

II. Giải thích về lập tổ đội

Ít nhất là 2 người chơi, nhiều nhất là 9 người

Mời nhập đội: hiển thị tình trạng của thành viên trong đội khi mời nhập đội, chọn đồng ý và gia nhập đội.

Xin lập đội: Gửi yêu cầu nhập đội đến đội trưởng của đội đó, đội trưởng có thể chọn đồng ý hoặc từ chối.

Tổ đội đã có đội ngũ: thông qua đội trưởng gửi lời mời tổ đội đến người chơi chưa có tổ đội, sau khi người chơi chấp nhận, thì gia nhập tổ đội.

Xây dựng đội ngũ thông qua một người chơi chưa có đội ngũ: phát lời mời tổ đội cho 1 người chơi chưa có đội ngũ, khi người chơi chấp nhận, thì gia nhập đội ngũ. Người chơi mời người khác tổ đội sẽ thành đội trưởng.

Lệnh của đội ngũ gồm: thêm bạn, khai trừ thành viên, chuyển quyền đội trưởng, rút khỏi đội ngũ.

Đội trưởng có thể tiến hành mọi thao tác, đội viên chỉ có thể tiến hành 2 thao tác đó là : thêm bạn và rút khỏi đội ngũ

Sau khi đội trưởng rời khỏi đội, người thứ 2 trong đội sẽ lên làm đội trưởng.

Khi lập đội đánh quái, châu báu bảo vật sẽ rơi ra, vật phẩm đạo cụ nhiệm vụ sẽ nhận được bình thường, sẽ không có hiện tượng thành viên trong đội không nhận được gì.

Nhận kinh nghiệm tổ đội: Khi tổ đội sẽ căn cứ vào số lượng đội viên phân phối phần trăm trong tổng kinh nghiệm cho những đội viên gần đó, phải tổ đội nhiều mới có thể thăng cấp nhanh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *