[Hệ thống] Khiêu chiến

Khiêu chiến : Là 1 phương thức để người chơi cùng giao lưu, tranh tài. Nâng cao level, học được kỹ năng mới.

Làm thế nào để kiểm chứng hiệu quả đây? Làm thế nào để biết võ nghệ của mình và người khác, ai hơn ai? Vậy thì hãy đến Khiêu Chiến với nhau.

Điều kiện tham dự: Level 0

Phương thức đề nghị: trong phạm vi xung quanh trường tỉ võ của chủ thành hoặc trong nơi Khiêu Chiến, bấm vào avatar đối phương, chọn phương thức Khiêu Chiến.

Quy trình khiêu chiến: Khiêu chiến được bắt đầu sau khi đếm ngược 5 giây, khi đếm ngược kết thúc, kiểm tra hai bên đã ở trong phạm vi Khiêu Chiến chưa.

• Hai bên đều không trong phạm vi – – bên tiếp nhận khiêu chiến thắng.
Ví dụ: Võ đang thiếu hiệp ( Trương Thúy Sơn) võ nghệ phi phàm đã luận võ thắng Nga My nữ hiệp (Kỷ Hiểu Phù)
• Bên đề nghị không trong phạm vi – – Bên tiếp nhận thắng
• Bên tiếp nhận không trong phạm vi — Bên đề nghị thắng
• Hai bên vẫn còn trong phạm vi – – trận đấu bắt đầu

Trừng phạt của Khiêu Chiến: trong quá trình khiêu chiến, nếu bị phe người chơi đối địch hoặc quái vật giết chết, thì xử lý như tử vong thông thường, coi như là thất bại khi khiêu chiến
Khi Khiêu Chiến kết thúc , không tiến hành bất cứ trừng phạt nào với người tham gia khiêu chiến.

Trong quá trình khiêu chiến, hao mòn độ bền trang bị của người chơi được tính theo chiến đấu thông thường.

Theo Võ Lâm tàng thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *