tính chất đường phân giác của tam giác


Lý thuyết: Tính hóa học đàng phân giác của tam giác

1. Các kỹ năng và kiến thức cần thiết nhớ

Bạn đang xem: tính chất đường phân giác của tam giác

Định lý: Trong tam giác, đàng phân giác của một góc phân tách cạnh đối lập trở thành nhì đoạn trực tiếp tỉ lệ thành phần với nhì cạnh kề nhì đoạn ấy.

Chú ý: Định lí vẫn trúng với tia phân giác của góc ngoài của tam giác.

Ví dụ: Cho tam giác \(ABC\) sở hữu \(AD,\,AE\) theo lần lượt là đàng phân giác góc nhập và góc ngoài bên trên đỉnh \(A\) .

Khi cơ tao sở hữu $\dfrac{{DB}}{{DC}} = \dfrac{{AB}}{{AC}}$ và  $\dfrac{{EB}}{{EC}} = \dfrac{{AB}}{{AC}}$

2. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Tính phỏng lâu năm cạnh, chu vi, diện tích

Phương pháp:

Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác và tỉ lệ thành phần thức nhằm chuyển đổi và đo lường.

+ Trong tam giác, đàng phân giác của một góc phân tách cạnh đối lập trở thành nhì đoạn trực tiếp tỉ lệ thành phần với nhì cạnh kề nhì đoạn ấy.

Dạng 2: Chứng minh đẳng thức hình học tập và những câu hỏi khác

Phương pháp:

Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác:  “Trong tam giác, đàng phân giác của một góc phân tách cạnh đối lập trở thành nhì đoạn trực tiếp tỉ lệ thành phần với nhì cạnh kề nhì đoạn ấy.”


>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: bảng tuần hoàn hóa học lớp 8