thành phần chính của quặng đolomit là

Câu hỏi:

20/08/2019 87,307

Bạn đang xem: thành phần chính của quặng đolomit là

B. CaCO3.MgCO3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho một mẩu K nhập dung dịch CuSO4, hiện nay tượng  ảy đi ra là:

A. đem khí bay đi ra, xuất hiện nay kết tủa xanh lơ, kết tủa ko tan.

B. hỗn hợp được màu xanh lơ, xuất hiện nay Cu màu sắc đỏ

C. đem khí bay đi ra, xuất hiện nay kết tủa  anh, tiếp sau đó kết tủa tan

D. hỗn hợp mất mặt màu xanh lá cây, xuất hiện nay Cu màu sắc đỏ

Câu 2:

Hợp hóa học Ba(HCO3)2 tính năng với hỗn hợp nào là tại đây không sinh đi ra kết tủa?

A. Dung dịch Na2SO4

B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch Na2CO3

D. Dung dịch HCl

Câu 3:

Trong những hóa học sau: NaOH, Ca (OH)2, Na2CO3, Na3PO4, NaCl, HCl  Số hóa học rất có thể thực hiện mượt nước đem tính cứng trong thời điểm tạm thời là

A. 3

B. 4

C. 2

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

D. 5

Câu 4:

Thành phần chủ yếu của quặng boxit là

A. NaCl.KCl

B. CaCO3.MgCO3

C. Al2O3.2H2O

D. CaSO4.2H2O

Câu 5:

Muối nào là tại đây tính năng với hỗn hợp NaOH đưa đến kết tủa đỏ ối nâu?

A. Mg (NO3)2

B. CrCl3

C.FeCl3 

D. CuSO4

Câu 6:

Chất nào là sau tính năng được với hỗn hợp HCl và tính năng được với hỗn hợp NaOH?

A. AlCl3

B. NaAlO2

C. Al2O2

D. NaCl

Xem thêm: de thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng việt