tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

Câu hỏi:

12/09/2022 5,689

B. kiểu hình của quần thể.

Bạn đang xem: tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

C. vốn ren của quần thể.

Đáp án chủ yếu xác

D. thành phần loại ren của quần thể.

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án C

Vốn ren là giao hội toàn bộ những alen sở hữu nhập quần thể ở 1 thời điểm xác lập. Đặc điểm của vốn liếng ren thể hiện tại ở tần số những alen và tần số những loại ren của quần thể.

+ Tần số alen của một ren nào là này được tính vị tỉ lệ thành phần thân thích con số alen cơ bên trên tổng số những loại alen không giống nhau của ren cơ bên trên thời khắc xác lập.

+ Tần số của một loại ren nào là cơ nhập quần thể được xem vị tỉ lệ thành phần thân thích số thành viên sở hữu loại ren cơ bên trên tổng số thành viên sở hữu nhập quần thể

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với 4 cặp ren dị ăn ý DT song lập thì con số những loại loại ren ở đời lai là

Câu 2:

Ở người, loại tóc do một ren bao gồm 2 alen (A, a) phía trên NST thông thường. Một người con trai tóc xoăn lấy bà xã cũng tóc xoăn, sinh thứ tự loại nhất được một trai tóc xoăn và thứ tự loại nhị được một gái tóc trực tiếp. Xác suất bọn họ sinh được 2 người con cái nêu bên trên là

Câu 3:

Một quần thể sở hữu cấu hình DT 0,4Aa : 0,6aa. Nếu biết alen A là trội ko trọn vẹn đối với alen a thì tỉ lệ thành phần thành viên đem loại hình trội của quần thể phát biểu bên trên Khi đạt tình trạng thăng bằng là

Câu 4:

Trong những tuyên bố sau, sở hữu từng nào tuyên bố đúng Khi nói đến NST nam nữ ở động vật?

Xem thêm: tả quyển sách tiếng việt lớp 5 tập 2

(1) Nhiễm sắc thể nam nữ chỉ mất ở tế bào sinh dục.

(2) Nhiễm sắc thể nam nữ chỉ chứa chấp những ren quy tấp tểnh tính trạng giới tính

(3) Hợp tử đem cặp NST nam nữ XY khi nào cũng trở nên tân tiến trở nên khung hình đực

(4) Nhiễm sắc thể nam nữ hoàn toàn có thể bị đột biến đổi về cấu hình và con số.

Câu 5:

Theo Menđen, phép tắc lai thân thích 1 thành viên mang tính chất trạng trội với cùng một thành viên lặn ứng được gọi là

Câu 6:

Cho biết một ren quy tấp tểnh một tính trạng, ren trội là trội trọn vẹn, những ren phân li song lập. Cơ thể dị ăn ý về 2 cặp ren tự động thụ phấn, F1 chiếm được tổng số 240 phân tử. Tính theo dõi lí thuyết, số phân tử dị ăn ý tử về 2 cặp ren ở F1 là

Câu 7:

Mức xoắn 3 (siêu xoắn) nhập cấu hình siêu hiển vi của NST sở hữu lối kính

Câu 8:

Trong lựa chọn tương đương thực vật, Khi dùng cônsixin muốn tạo tương đương mới nhất sở hữu năng suất cao sẽ không sở hữu hiệu suất cao đối với

Câu 9:

Một đột biến đổi điểm ở một ren ở trong ti thể gây ra triệu chứng động kinh ở người. Phát biểu nào là tại đây là đúng khi nói đến điểm sáng DT của bệnh dịch trên?

Câu 10:

Việc trị liệu bệnh dịch DT cho những người vị cách thức thay cho thế ren bệnh dịch vị ren lành lặn gọi là

Câu 11:

Hóa hóa học thực hiện đột biến đổi 5 - BU (5 - brôm uraxin) Khi ngấm nhập tế bào thực hiện đột biến đổi thay cho thế cặp A-T trở nên cặp G-X. Quá trình thay cho thế được tế bào miêu tả theo dõi sơ vật dụng nào là sau đây?

Xem thêm: trong nuôi cấy không liên tục số lượng vi sinh vật ở pha tiềm phát

Câu 12:

Ở con ruồi giấm B: Thân xám, b: Thân đen; V: Cánh lâu năm, v: cánh cụt thân thích ren B và v sở hữu thiến ren với tần số 20%. Cơ thể con ruồi đực sở hữu loại ren BV/bv tách phân cho những loại kí thác tử là

Câu 13:

Ở quả cà chua, ren A quy tấp tểnh ngược đỏ au trội trọn vẹn đối với alen a quy tấp tểnh ngược vàng. Phép lai nào là tại đây mang đến F1 sở hữu tỉ lệ thành phần loại hình là 3 ngược đỏ au : 1 ngược vàng?

Câu 14:

Ở cà độc dược 2n = 24. Số dạng đột biến đổi thể tía được phân phát hiện tại ở loại này là