tần số tương đối của một alen được tính bằng

Câu hỏi:

25/08/2022 4,160

Bạn đang xem: tần số tương đối của một alen được tính bằng

A. Tỉ lệ Phần Trăm những loại hình của alen cơ nhập quần thể


B. Tỉ lệ Phần Trăm số gửi gắm tử của alen cơ nhập quần thể

Đáp án chủ yếu xác

C.  Tỉ lệ phần trằm những loại gen của alen cơ nhập quần thể


D. Tổng tần số tỉ lệ thành phần Phần Trăm những alen của và một gen


Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Đáp án B

Tần số kha khá của một alen được xem vì chưng tỉ lệ thành phần Phần Trăm số gửi gắm tử của alen cơ nhập quần thể.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong tình huống những gen phía trên những NST không giống nhau, khung hình với loại gen aaBbCcDd Khi rời phân rất có thể tạo nên tối hầu như loại gửi gắm tử là

Câu 2:

Cho biết từng gen quy quyết định một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn, những gen links trọn vẹn. Theo lý thuyết, quy tắc lai này tại đây cho tới đời con cái với loại hình phân li theo đòi tỉ lệ thành phần 3:1?

Câu 3:

Phép lai một tính trạng cho tới đời con cái phân li loại hình theo đòi tỉ lệ thành phần 15:1. Tính trạng này DT theo đòi quy luật.

Xem thêm: bài thơ tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Câu 4:

Ở đậu thơm sực, tính trạng màu sắc hoa tự 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li song lập nằm trong nhập cuộc quy quyết định theo phong cách tương tác bổ sung cập nhật. Khi nhập loại gen mặt khác xuất hiện cả hai gen trội A và B thì cho tới loại hình hoa đỏ ối thẫm, những loại gen sót lại đều cho tới loại hình hoa Trắng. Cho biết quy trình rời phân ra mắt thông thường, quy tắc lai này tại đây cho tới đời con cái với loại hình phân li theo đòi tỉ lệ thành phần 9 cây hoa đỏ ối thẫm: 7 cây hoa Trắng

Câu 5:

Trong quy mô cấu hình operon Lac ở vi trùng E. coli, vùng phát động

Câu 6:

Ở quả cà chua, alen A quy quyết định ngược đỏ ối trội trọn vẹn đối với alen ở a quy quyết định ngược vàng. Cho biết quy trình rời phân ko xẩy ra đột thay đổi. Theo lí thuyết, những quy tắc lai này tại đây cho tới đời con cái với tất cả cây ngược đỏ ối và cây ngược vàng?

Câu 7:

Một quần thể thăng bằng Hacdi-Vanbec với 300 thành viên, biết tần số kha khá của alen A=0,3; a= 0,7. Số lượng thành viên với loại gen Aa là

Câu 8:

Một loại thực vật với cỗ NST lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được đột biến kể từ loại này còn có cỗ NST là:

Câu 9:

Những dạng đột thay đổi cấu hình NST ko thực hiện thay cho thay đổi con số và bộ phận gen bên trên một NST là

Câu 10:

Trong tình huống một gen quy quyết định một tính trạng, gen trội là trội trọn vẹn, những gen phân li song lập, tổng hợp tự tại. Phép lai AaBb × aabb cho tới đời con cái với sự phân li loại hình theo đòi tỉ lệ thành phần

Câu 11:

Ở trườn, gen A phía trên NST thông thường quy quyết định chân cao trội trọn vẹn đối với a quy đinh chân thấp. Trong một trại chăn nuôi với 15 con cái đực tương tự chân cao và 200 con cháu chân thấp. Quá trình ngẫu phối đang được sinh Thành lập và hoạt động con cái với 80% thành viên chân cao, 20% thành viên chân thấp. Trong số 15 con cái trườn đực bên trên, với từng nào con cái với loại gen dị hợp?

Câu 12:

Ở group động vật hoang dã này tại đây, giới đực đem cặp NST nam nữ XX và giới cái đem cặp NST nam nữ XY

Câu 13:

Khi nói tới links gen, tuyên bố này sau đấy là đúng?

Câu 14:

Codon này tại đây quy quyết định tín hiệu kết giục quy trình dịch mã?

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại gì