số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là

YOMEDIA

Bạn đang xem: số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là

 • Câu hỏi:

  Số tam giác xác lập vị những đỉnh của một nhiều giác đều 10 cạnh là

  • A. 240
  • B. 120
  • C. 35
  • D. 720

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đa giác đều 10 cạnh thì sở hữu 10 đỉnh. Cứ 3 đỉnh thì tạo ra trở thành 1 tam giác nên số tam giác xác lập được là \(C_{10}^3 = 120\).

  Chọn B.

Mã câu hỏi: 111266

Xem thêm: tả cảnh sân trường giờ ra chơi

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Số tam giác xác lập vị những đỉnh của một nhiều giác đều 10 cạnh là
 • Cho hình chữ nhật MNPQ. Phép tịnh tiến thủ \({T_{\overrightarrow {MN} }}\) biến điểm Q thành điểm nào?
 • Tập xác lập của hàm số \(y = \frac{1}{{\sin x}}\) là
 • Cho hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song \({d_1}:\,x - nó + 7 = 0;\,\,\,{d_2}:\,x - nó + 9 = 0\). Phép tịnh tiến thủ theo đuổi vectơ \(\overrightarrow u \left( {a;\,b} \right)\) đổi thay đường thẳng liền mạch d1 trở thành đường thẳng liền mạch d2. Tính a - b.
 • Một lớp sở hữu 45 học viên nhập ê sở hữu đôi mươi học viên phái đẹp. Số cơ hội lựa chọn 2 học viên đầy đủ cả phái mạnh và phái đẹp là:
 • Một vỏ hộp đựng 6 viên bi xanh xao và 5 viên bi đỏ hỏn sở hữu độ dài rộng và trọng lượng không giống nhau. Hỏi sở hữu từng nào cơ hội mang ra 5 viên bi sở hữu đầy đủ nhị màu?
 • Cho tập trung \(A = \left\{ {0;\,1;\,2;\,3;\,4;\,5;\,6} \right\}\). Hỏi sở hữu từng nào số bất ngờ bao gồm 9 chữ số, nhập ê chữ số 1 xuất hiện 3 chuyến, từng chữ số không giống xuất hiện chính một lần?
 • Phương trình \({\rm{cos }}x =  - \frac{1}{2}\) có tập luyện nghiệm là
 • Hàm số \(y = \frac{{3 + \sin 2x}}{{\sqrt {m\cos x + 1} }}\) có tập luyện xác lập R khi
 • Cho tam giác ABC. Gọi M, N, E theo lần lượt là trung điểm cạnh BC, AC, AB ; G là trọng tâm tam giác ABC. Tam giác MNE là hình họa của tam giác ABC qua chuyện quy tắc vị tự động tâm G tỉ số k bằng
 • Có từng nào số sở hữu 4 chữ số được ghi chép kể từ những chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sao cho tới số ê phân tách không còn cho tới 15?
 • Trong mặt mày phẳng lì Oxy cho tới điểm M(2;1). Hình ảnh M' của điểm M qua chuyện quy tắc xoay tâm O góc xoay 900 là vấn đề sở hữu tọa chừng này trong những điểm sau?
 • Giá trị lớn số 1 (M), độ quý hiếm nhỏ nhất (m) của hàm số \(y = 3\sin x + 4\cos x + 1\) là
 • Số nghiệm của pt \({\sin ^2}x + 2\sin x\cos x + 3{\cos ^2}x = 3\) thuộc khoảng chừng \(\left( { - \pi ;\,\pi } \right)\) là
 • Cho hai tuyến đường trực tiếp \(d:4x + 2y + 5 = 0\) và \(d':x - 2y - 4 = 0\). Nếu sở hữu quy tắc xoay đổi thay đường thẳng liền mạch d trở thành d' thì số đo của quy tắc xoay \(\varphi\) với \({0^{\rm{o}}} \le \varphi \le {180^{\rm{o}}}\) là
 • Cho tam giác ABC sở hữu diện tích S S . Phép vị tự động tỉ số k = - 2 đổi thay tam giác ABC trở thành tam giác A'B'C' sở hữu diện tích S S'. Khi ê tỉ số \(\frac{S'}{S}\) bằng
 • Trong mặt mày phẳng lì Oxy, cho tới đàng tròn trĩnh \(\left( C \right):\,{\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} = 9\). Gọi (C') là hình họa của đàng tròn trĩnh (C) qua chuyện việc triển khai thường xuyên quy tắc vị tự động tâm O tỉ số \(k = - \frac{1}{3}\) và quy tắc tịnh tiến thủ theo đuổi vectơ \(\overrightarrow v = \left( {1;\, - 3} \right)\). Tính nửa đường kính R' của đàng tròn trĩnh (C').
 • Trong những xác minh sau, xác minh này sai ? Phép xoay đổi thay một đường thẳng liền mạch trở thành một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với nó.
 • Chọn xác minh sai về tính chất chẵn, lẻ của hàm số
 • Từ những số bất ngờ 1, 3, 5, 6 rất có thể lập được từng nào số bất ngờ sở hữu 4 chữ số
 • Cho \(A = \left\{ {1,2,3,4,5} \right\}\). Từ A rất có thể lập được từng nào số bất ngờ sở hữu 2 chữ số không giống nhau?
 • Có từng nào cơ hội bố trí 5 chúng ta phái mạnh, 4 thanh nữ vào trong 1 ghế lâu năm sao cho tới chúng ta phái đẹp ngồi cạnh nhau?
 • Tính tổng T những nghiệm của phương trình \({\cos ^2}x - \sin 2x = \sqrt 2 + {\sin ^2}x\) bên trên khoảng chừng \(\left( {0;\,2\pi } \right)\) là
 • Giá trị của m nhằm phương trình \(\cos 2x - \left( {2m + 1} \right)\sin x - m - 1 = 0\) sở hữu nghiệm bên trên khoảng chừng \(\left( {0;\,\pi } \right)\) là \(m \in \left[ {a;\,b} \right)\) thì \(a+b\) là

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA

Xem thêm: trong nuôi cấy không liên tục số lượng vi sinh vật ở pha tiềm phát