sở quy hoạch kiến trúc hà nội

Bạn đang xem: sở quy hoạch kiến trúc hà nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

address Địa chỉ:

31b PhốTràng Thi, Quận Hoàn Kiếm

telephone Điện thoại:

+84 4 3823 2313 / +84 4 3823 2312

mail Thư năng lượng điện tử:

Bộ phận và cán cỗ giải quyết và xử lý

Bộ phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả sản phẩm

Sở phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả sản phẩm

T2: 08:00-11:30, 13:30-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:30-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:30-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:30-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:30-16:30
T7: 08:00-11:30

Bà Trần Thị Ất, Bà Nguyễn Thị Yến

Bà Trần Thị Ất, Bà Nguyễn Thị Yến

Xem thêm: chiến lược chiến tranh cục bộ ra đời trong hoàn cảnh nào

Nhân viên văn phòng

Điện thoại  +84 4 3823 2313

Ms. Nguyen Thi Yen - Office staff

Ms. Nguyen Thi Yen - Office staff

Điện thoại  + 84 4 3823 2312

Văn chống Sở

Văn chống Sở

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Ông Bùi Văn Bắc - Phó Chánh văn chống Sở

Ông Bùi Văn Bắc - Phó Chánh văn chống Sở

Điện thoại  + 84 4 3823 2313

Xem thêm: khó khăn của đông nam bộ đối với phát triển kinh tế là