số đối của 2/3

avatar

Bạn đang xem: số đối của 2/3

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

Đáp án:

 $10$ và $\dfrac{7}{13}$

Giải mến quá trình giải:

Số đối của $-10$ là: $10$

Số đối của $-\dfrac{7}{13}$ là: $\dfrac{7}{13}$

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.9

Xem thêm: làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ

7 vote

avatar

Số đối của -10 là 10

Số đối của $\frac{-7}{13}$ là $\frac{7}{13}$ 

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Xem thêm: cation m+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6