sinh trưởng sơ cấp của cây là

Câu hỏi:

11/09/2020 38,913

Bạn đang xem: sinh trưởng sơ cấp của cây là

A. Sự phát triển của thân thích và rễ theo hướng nhiều năm bởi hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

Đáp án chủ yếu xác

B. Sự phát triển chiều nhiều năm của cây bởi hoạt động và sinh hoạt phân hoá của tế bào phân sinh đỉnh thân thích và đỉnh rễ ở cây một lá lộc và cây nhị lá mầm

C. Sự phát triển chiều nhiều năm của cây bởi hoạt động và sinh hoạt vẹn toàn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân thích và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây nhị lá lộc.

D. Sự phát triển chiều nhiều năm của cây bởi hoạt động và sinh hoạt vẹn toàn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân thích và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây một lá lộc.

Lời giải:

Sinh trưởng sơ cấp cho là phát triển của thân thích và rễ theo hướng nhiều năm bởi sự phân loại của tế bào phân sinh đỉnh.

Đáp án hãy chọn là: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm này không tồn tại ở phát triển loại cấp?

A. Làm tăng độ dài rộng chiều ngang của cây

B. Diễn đi ra hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh xấu xa.

C. Diễn đi ra cả ở cây một lá lộc và cây nhị lá mầm

D. Diễn đi ra hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mày.

Câu 2:

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở địa điểm này của cây?

A. Tại thân

B. Tại chồi nách

C. Tại đỉnh rễ

D. Tại chồi đỉnh

Câu 3:

Kết ngược của phát triển loại cấp

A. Làm cho tới cây vĩ đại đi ra theo hướng ngang

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày chạy bộ được yêu thích nhất 2023

B. Làm đột biến cành mặt mày và rễ nhánh

C. Làm cho tới cây đi ra hoa, tạo nên quả

D. Tất cả những thể hiện trên

Câu 4:

Mô phân sinh ở thực vật là

A. Nhóm những tế bào ko phân hóa, tuy nhiên tài năng vẹn toàn phân rất rất hạn chế

B. Nhóm những tế bào ko phân hóa, tạo được tài năng vẹn toàn phân

C. Nhóm những tế bào ko phân hóa, tổn thất dần dần tài năng vẹn toàn phân

D. Nhóm những tế bào phân hóa, chuyên nghiệp hóa về chức năng

Câu 5:

Lấy tủy thực hiện tâm, sự phân bổ của mạch rây và mộc vô phát triển sơ cấp cho ra sao ?

A. Gỗ ở phía ngoài còn mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

B. Gỗ và mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

C. Gỗ ở phía vô còn mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch

D. Gỗ và mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch.

Câu 6:

Sinh trưởng sơ cấp cho xẩy ra ở?

A. Cây một lá lộc và cây nhị lá mầm

B. Chỉ xẩy ra ở cây  nhị lá mầm

C. Cây một lá lộc và phần thân thích non của cây nhị lá mầm

D. Cây nhị lá lộc và phần thân thích non của cây một lá mầm

Xem thêm: 10m/s bằng bao nhiêu km/h