sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch nahco3 tác dụng với dung dịch

Câu hỏi:

18/02/2020 66,794

Bạn đang xem: sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch nahco3 tác dụng với dung dịch

D. CaCl2

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào là tại đây đưa đến được Fe(NO3)3?

A. Fe + HNO3 quánh, nguội.

B. Fe + Cu(NO3)2.

C. Fe(NO3)2 + Cl2.

D. Fe + Fe(NO3)2.

Câu 2:

Cho 200 ml hỗn hợp AgNO3 1M ứng dụng với 100 ml hỗn hợp FeCl2 0,1 M nhận được lượng kết tủa là:

A. 3,95 gam.

B. 2,87 gam.

C. 23,31 gam.

D. 28,7 gam.

Câu 3:

Trộn 250 ml hỗn hợp chứa chấp lếu ăn ý HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml hỗn hợp NaOH aM nhận được 500 ml hỗn hợp với pH = 12. Giá trị a là:

A. 0,13M.

B. 0,12M.

Xem thêm: tả cảnh sân trường giờ ra chơi

C. 0,14M.

D. 0.10M.

Câu 4:

Anion X3- với thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài nằm trong là 3s23p6. Vị trí của X vô bảng khối hệ thống tuần trả là:

A. ô loại 15, chu kì 3, phân group VA.

B. ô loại 16, chu kì 2, phân group VA.

C. dù loại 17, chu kì 3, phân group VIIA.

D. dù loại 21, chu kì 4, phân group IIIB.

Câu 5:

ĐK thông thường hóa học rộng lớn tồn bên trên ở dạng:

A. lỏng hoặc rắn.

B. lỏng hoặc khí.

C. lỏng.

D. rắn.

Câu 6:

Hỗn ăn ý A bao gồm Na, Al, Cu. Cho 12 gam A vô nước dư thu 2,24 lít khí (đktc), còn nếu như cho tới vô hỗn hợp NaOH dư thu 3,92 lít khí (đktc). Phần trăm về lượng của Al vô lếu ăn ý thuở đầu là:

A. 59,06%.

B. 22,5%.

C. 67,5%.

D. 96,25%.

Xem thêm: anh chị rút ra được thông điệp tích cực gì sau khi đọc văn bản