sách giáo khoa toán 7 chân trời sáng tạo

THCS.TOANMATH.com reviews cho tới quý thầy, giáo viên và những em học viên lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 7 chân trời sáng tạo

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập ăn ý những số hữu tỉ.
Bài 2. Các quy tắc tính với số hữu tỉ.
Bài 3. Luỹ quá của một số trong những hữu tỉ.
Bài 4. Quy tắc vết ngoặc và quy tắc gửi vế.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Thực hành tính chi phí năng lượng điện.
Bài tập luyện cuối chương 1.

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC.
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc nhì số học tập.
Bài 2. Số thực. Giá trị vô cùng của một số trong những thực.
Bài 3. Làm tròn trặn số và ước tính sản phẩm.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Tính chỉ số Reviews thể trạng BMI (Body Mass Index).
Bài tập luyện cuối chương 2.

Xem thêm: sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình vỏ hộp chữ nhật – Hình lập phương.
Bài 2. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 4. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Các vấn đề về đo lường và cấp hình.
Bài tập luyện cuối chương 3.

Xem thêm: soạn văn 7 bài quan hệ từ

HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 4. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1. Các góc ở địa điểm quan trọng.
Bài 2. Tia phân giác.
Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy.
Bài 4. Định lí và chứng tỏ một lăm le lí.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song và đo góc bởi vì ứng dụng GeoGebra.
Bài tập luyện cuối chương 4.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 2. Biểu đồ vật hình quạt tròn trặn.
Bài 3. Biểu đồ vật đoạn trực tiếp.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Dùng biểu đồ vật nhằm phân tách sản phẩm học hành môn Toán của lớp.
Bài tập luyện cuối chương 5.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.
Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]