sắc tố nào sau đây thuộc nhóm sắc tố chính

Câu hỏi:

12/02/2020 68,355

Bạn đang xem: sắc tố nào sau đây thuộc nhóm sắc tố chính

A. Diệp lục a và carôten

Đáp án chủ yếu xác

B. Diệp lục a và xantôphyl.

C. Diệp lục a và diệp lục b.

D. Diệp lục a và phicôbilin.

Đáp án C

- Hệ sắc tố quang quẻ ăn ý bao gồm diệp lục và carôtenôit:

+ Sắc tố chính: diệp lục a, diệp lục b: thực hiện lá cây được màu sắc xanh xao.

+ Sắc tố phụ carôtenôit (carôten và xantôphin): dẫn đến những mầu đỏ ối, domain authority cam, vàng của lá.

- Vai trò của hệ sắc tố quang quẻ hợp:

+ Diệp lục b và carôtenôit hít vào tích điện khả năng chiếu sáng rồi truyền tích điện cơ mang lại diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

+ Chỉ đem diệp lục a mới mẻ đem kỹ năng trả hóa tích điện khả năng chiếu sáng trở thành tích điện chất hóa học vô ATP và NADPH.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm bão hoà khả năng chiếu sáng là

A. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt rất rất đại

B. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt rất rất tiểu

C. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt tới trung bình

D. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt bên trên nấc trung bình

Câu 2:

Vai trò của những yếu tắc đại lượng so với thực vật là:

A. Tham gia vô những phản xạ sinh hoá vô tế bào.

B. Tác động cho tới đặc điểm hệ keo dán giấy vô hóa học nguyên vẹn sinh của tế bào.

C. Cấu trúc nên những ăn ý hóa học cơ học vô tế bào.

D. Tham gia vô quy trình mút hút nước, muối hạt khoáng và bay tương đối nước ở lá

Câu 3:

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

Ý này tiếp sau đây không chính với tầm quan trọng bay tương đối nước ở lá?

A. Tạo động lực phía bên trên nhằm kéo nước, ion khoáng và những hóa học tan kể từ rễ lên đến mức lá

B. Làm há khí khổng mang lại CO2 khuếch nghiền vô lá nhằm hỗ trợ mang lại quy trình quang quẻ ăn ý.

C. Làm giảm nhiệt phỏng của lá cây vô những ngày nắng cháy, đáp ứng cho những quy trình sinh lí xẩy ra thông thường.

D. Làm mang lại khí khổng há và khí O2 tiếp tục bay rời khỏi không gian.

Câu 4:

Yếu tố này là nguyên vẹn nhân đa phần phát sinh sự đóng góp hoặc há khí khổng?

A. Nhiệt độ

B. Nước

C. Phân bón

D. Ánh sáng

Câu 5:

Thành phần đa phần của dịch mạch rây là:

A. Nước và những ion khoáng

B. Amit, ion khoáng

C. Saccarôzơ và axit amin

D. Hoocmon, vitamin

Câu 6:

Một phân tử glucôzơ bị lão hóa trọn vẹn vô đàng phân và quy trình Crep, tuy nhiên 2 quy trình này chỉ dẫn đến một vài ba ATP. Phần tích điện còn sót lại nhưng mà tế bào tiếp thu kể từ phân tử glucôzơ ở đâu?

A. Trong phân tử CO2 được thải rời khỏi kể từ quy trình này

B. Trong O2

C. Trong NADH và FADH2

D. Mất bên dưới dạng nhiệt

Xem thêm: phát triển năng lực toán lớp 5

TÀI LIỆU VIP VIETJACK