quang điện trở được chế tạo từ

 • Bạn đang xem: quang điện trở được chế tạo từ

  Cáp screen Khi đang khiến đem bị azota trị hiện tại ko ạ ?

  Cú em với mn

  04/11/2022 |   0 Trả lời

 • Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực lớn đặc biệt đái trong vòng AB?

  Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực lớn đặc biệt đái trong vòng AB?

  06/11/2022 |   0 Trả lời

 • Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực lớn đặc biệt đái trong vòng AB?

  Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực lớn đặc biệt đái trong vòng AB?

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực lớn đặc biệt đái trong vòng AB?

  Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực lớn đặc biệt đái trong vòng AB?

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hai điểm A B xa nhau chừng 2 centimet giao động nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz cho tới véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mày nước là 90 cm/s. Tìm số giao động cực lớn đặc biệt đái trong vòng AB?

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Giao trét sóng

  Trong thực nghiệm gửi gắm trét sóng với nhì mối cung cấp phối hợp S1; S2 bên trên mặt mày nước và giao động nằm trong trộn nhau. Xét tia S1y vuông góc với S1S2 bên trên S1, nhì điểm M, N nằm trong S1y đem MS1= 9 centimet, NS1= 16 centimet. Khi dịch gửi mối cung cấp S2 dọc từ đường thẳng liền mạch chứa chấp S1S2 tao thấy, góc MS2 N cực lớn cũng chính là khi M và N nằm trong nhì cực lớn ngay tắp lự kề. Tìm S1S2

  05/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đặt năng lượng điện áp u=U căn 2 coswt (V) nhập nhì đầu một quãng mạch chỉ mất tụ năng lượng điện C thì độ mạnh loại năng lượng điện tức thời chạy nhập mạch là i tuyên bố nào là sau đấy là đúng

  Đặt năng lượng điện áp u=U căn 2 coswt (V) nhập nhì đầu một quãng mạch chỉ mất tụ năng lượng điện C thì độ mạnh loại năng lượng điện tức thời chạy nhập mạch là i tuyên bố nào là sau đấy là đúng

  06/12/2022 |   0 Trả lời

 • Một hóa học điểm giao động điều hoà bên trên trục Ox, xung xung quanh địa điểm thăng bằng O với chu kỳ luân hồi T=1s. Khi qua chuyện VTCB hóa học điểm đem véc tơ vận tốc tức thời v = -8pi cm/s. Chọn gốc thời hạn khi vật qua chuyện địa điểm x=2 centimet theo hướng dương. Viết phương trình giao động điều hoà của hóa học điểm.

  giải cụ thể chung bản thân với..

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một con cái rung lắc đơn giao động với phương trình s=5cos2πt(cm). Tần số giao động của con cái rung lắc này bởi vì bao nhiêu?

  Một con cái rung lắc đơn giao động với phương trình s=5cos2πt(cm).tần số giao động của con cái rung lắc này bởi vì bao nhiêu

  27/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hai loại năng lượng điện trực tiếp lâu năm vô hạn bịa đặt vuông góc cùng nhau và ở trong và một mặt mày phẳng lặng (hình 2). Xác toan vecto độ mạnh tử trưởng tổ hợp bên trên những điểm M, và Mỹ. biét ráng: I, 0.2A; I, -0.3A; AM, AM-0.1cm; BM, CM; -0.2cm.

  Hai loại năng lượng điện trực tiếp lâu năm vô hạn bịa đặt vuông góc cùng nhau và ở trong và một mặt mày phẳng lặng (hình 2). Xác toan vecto độ mạnh tử trưởng tổ hợp bên trên những điểm M, và Mỹ. biét ráng: I, 0.2A; I, -0.3A; AM, AM-0.1cm; BM, CM; -0.2cm.

  01/03/2023 |   0 Trả lời

 • Mạch giao động LC lí tưởng đem tần số dao động

  A. tùy theo L, ko tùy theo C

  B. tùy theo C, ko tùy theo L

  C. tùy theo cả L và C

  D. ko tùy theo L và C

  18/04/2023 |   2 Trả lời

 • Xem thêm: bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

  Một vật giao động điều tiết đem hành trình là 1 đoạn trực tiếp lâu năm 30cm. Biên phỏng giao động của vật là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái rung lắc xoắn ốc ở ngang có tính cứng k = 100 N/m được gắn nhập vật nặng nề đem lượng m = 0,1 kilogam. Kích quí cho tới vật giao động điều tiết, xác lập chu kì của con cái rung lắc xoắn ốc.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một xoắn ốc có tính cứng là k. Khi gắn vậ m1 nhập xoắn ốc và cho tới giao động thì chu kì là 0,3 s.

  Khi gắn vật đem lượng m2 nhập xoắn ốc bên trên và kích ứng cho tới giao động thì nó giao động với chu kì là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn vật đem lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó giao động với chu kì là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một vật nhỏ giao động điều tiết bám theo trục Ox (VTCB là O) với biên phỏng 4cm và tần số 10Hz. Tại thời khắc t = 0, vật đem li phỏng 4cm. Phương trình giao động của vật như vậy nào?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái rung lắc đơn đem chiều lâu năm l. Trong khoảng chừng thời hạn \(\Delta t\) nó tiến hành 12 giao động. Khi tách phỏng lâu năm của chính nó tách 16 centimet, nhập nằm trong khoảng chừng thời hạn \(\Delta t\) như bên trên, con cái rung lắc tiến hành trăng tròn giao động. Tính phỏng lâu năm ban sơ của con cái rung lắc.

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái rung lắc đơn đem chiều lâu năm l = 16 centimet. Kéo con cái rung lắc chéo ngoài địa điểm thăng bằng một góc \({9^0}\) rồi thả nhẹ nhõm.

  Bỏ qua chuyện từng ma mãnh sát, lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thời hạn là khi thả vật, chiều dương nằm trong chiều với chiều hoạt động ban sơ của vật. Viết phương trình giao động bám theo li phỏng góc tính rời khỏi rad.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một vật tiến hành bên cạnh đó nhì giao động điều tiết \({{x_1} = 6\cos 4\pi t\left( {cm} \right)}\) (cm) và \({{x_2} = 6\cos \left( {4\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)}\) (cm). Hãy xác lập giao động tổ hợp của nhì giao động bên trên.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Ta mang 1 vật tiến hành bên cạnh đó nhì giao động điều tiết với biên dộ thứu tự là 3 centimet và 5 centimet. Trong những độ quý hiếm sau, độ quý hiếm nào là ko thể là biên phỏng của giao động tổng hợp?

  A. 4 cm

  B. 5 cm

  C. 3 cm

  D. 10 cm

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một vật giao động điều tiết, nhập thời hạn 1 phút vật tiến hành được 30 giao động. Chu kì giao động của vật là bao nhiêu?

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Cho một con cái rung lắc xoắn ốc giao động điều tiết với phương trình \(x = 10\cos \left( {20t - \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\). tường vật nặng nề đem lượng m = 100g. Động năng của vật bên trên li phỏng x = 8cm là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Biết bên trên thời khắc t = 0 vật trải qua địa điểm thăng bằng theo hướng dương. Hãy ghi chép phương trình giao động của vật

  15/08/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái rung lắc đơn đem chiều lâu năm l được kích ứng giao động bên trên điểm đem vận tốc trọng ngôi trường là g và con cái rung lắc giao động với chu kỳ luân hồi T. Hỏi nếu như tách chiều lâu năm thừng treo cút 50% thì chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

  A. Không thay đổi.              

  B. Tăng \(\sqrt{2}\) lượt.                                         

  C. Giảm \(\sqrt{2}\) lượt.                                         

  D. Giảm gấp đôi.

  15/08/2023 |   1 Trả lời

  Xem thêm: 10m/s bằng bao nhiêu km/h