polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

21/08/2019 117,446

Bạn đang xem: polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

C. CH2=C(CH3)COOCH3

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn đáp án C

Thủy tinh anh cơ học (plexiglas) được sản xuất kể từ poli (metyl metacrylat)

được trùng khớp kể từ monome là metyl metacrylat hoặc CH2=C(CH3)-COOCH3

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Poli (vinyl axetat) được pha trộn vì thế phản xạ trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3

B. CH2=CHCOOCH3.

C. CH3COOCH=CH2

D. C2H5OH=CH2

Câu 2:

Tơ nào là tại đây nằm trong loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nilon-6,6

B. Tơ tằm

C. Tơ nitron

D. Tơ nilon-6

Câu 3:

Loại tơ nào là tiếp sau đây thông thường được dùng để làm mạng vải vóc may ăn mặc quần áo rét hoặc bện trở nên sợi "len" đan áo rét?

A. Tơ capron

B. Tơ lapsan

Xem thêm: bài thơ tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

C. Tơ nitron

D. Tơ nilon-6,6

Câu 4:

Polime với công thức -(-CH2-CH(CH3)-)n- được pha trộn bằng phương pháp trùng khớp hóa học nào là sau đây?

A. Stiren

B. Buta-1,3-đien

C. Propilen

D. Etilen

Câu 5:

Quá trình phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) trở nên phân tử rộng lớn (polime) đôi khi giải hòa những phân tử nhỏ không giống (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

A. thủy phân

B. xà chống hóa

C. trùng hợp

D. trùng ngưng

Câu 6:

Polime dùng để làm tơ nilon-6,6: -(-HN-[CH2]6-NHOC-C4H8-CO-)n- được điều kể từ những monome

A. axit adipic và hexametylenđiamin

B. axit ɛ-aminocaproic

C. axit adipic và etylenglicol

D. phenol và fomandehit

TÀI LIỆU VIP VIETJACK