phương của lực lo ren xơ không có đặc điểm

Câu hỏi:

14/12/2019 96,133

Bạn đang xem: phương của lực lo ren xơ không có đặc điểm

A. vuông góc với véc tơ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

B. vuông góc với véc tơ chạm màn hình kể từ.

C. vuông góc với mặt mũi phẳng phiu chứa chấp véc tơ véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ chạm màn hình kể từ.

D. vuông góc với mặt mũi phẳng phiu trực tiếp đứng.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án: D

Phương của lực Lo – ren –xơ vuông góc với vecto véc tơ vận tốc tức thời và vecto chạm màn hình kể từ ko nên khi nào thì cũng vuông góc với mặt mũi phẳng phiu trực tiếp đứng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chão dẫn tròn xoe đem loại năng lượng điện không phụ thuộc

A. nửa đường kính thiết diện chão dẫn

B. nửa đường kính vòng chão.

C độ mạnh loại năng lượng điện chạy vô chão.

D. môi trường xung quanh xung xung quanh.

Câu 2:

Khi độ mạnh loại năng lượng điện hạn chế gấp đôi và 2 lần bán kính ống chão tăng gấp đôi tuy nhiên số vòng chão và chiều lâu năm ống ko thay đổi thì chạm màn hình kể từ sinh vì thế loại năng lượng điện vô ống dây

A. hạn chế gấp đôi.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tăng 4 chuyến.

Câu 3:

Độ rộng lớn của lực Lo – ren – xơ không dựa vào vào

A. độ quý hiếm của năng lượng điện.

Xem thêm: soạn văn 7 bài quan hệ từ

B. kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

C. kích cỡ chạm màn hình kể từ.

D. lượng của năng lượng điện.

Câu 4:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ sinh vì thế loại năng lượng điện chạy vô ống chão tròn xoe phụ thuộc

A. chiều lâu năm ống chão.

B. số vòng chão của ống.

C. 2 lần bán kính ống.

D. số vòng chão bên trên một mét chiều lâu năm ống.

Câu 5:

Nếu độ mạnh loại năng lượng điện vô chão tròn xoe tăng gấp đôi và 2 lần bán kính vòng chão tròn xoe tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko thay đổi.

B. tăng gấp đôi.

C. tăng 4 chuyến.

D. hạn chế gấp đôi.

Câu 6:

Khi kích cỡ của chạm màn hình kể từ và kích cỡ của véc tơ vận tốc tức thời năng lượng điện nằm trong tăng gấp đôi thì kích cỡ lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 chuyến.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. hạn chế gấp đôi.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK