phương của lực lo ren xơ

Câu hỏi:

30/05/2020 91,285

Bạn đang xem: phương của lực lo ren xơ

A. trùng với phương của véc - tơ chạm màn hình kể từ.

B. vuông góc đối với tất cả đàng mức độ kể từ và véc - tơ véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

Đáp án chủ yếu xác

C. vuông góc với đàng mức độ kể từ, tuy nhiên trùng với phương của véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

D. trùng với phương véc - tơ véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

Đáp án B

Phương của lực Lorenxo vuông góc với đàng mức độ kể từ và véc - tơ véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một electron cất cánh vô không khí sở hữu kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B = 0,2 T với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu vo = 2.105 m/s vuông góc với véc - tơ chạm màn hình kể từ. Lực Lorenxo tính năng vô electron là

A. 6,4.10-15 N.

B. 3,2.10-15 N.

C. 4,8.10-15 N.

D. 5,4.10-15 N.

Câu 2:

Một phân tử proton hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 2.106 m/s vô vùng không khí sở hữu kể từ ngôi trường đều B = 0,02 T theo phía phù hợp với véc - tơ chạm màn hình từ là 1 góc 30°. lõi năng lượng điện của phân tử proton là 1,6.10-19 C. Lực Lorenxo tính năng lên proton là

A. 2,4.10-15 N.

B. 3.10-15 N.

C. 3,2.10-5 N.

D. 2,6.10-15 N.

Câu 3:

Một electron cất cánh vô không khí sở hữu kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B = 10-4 T với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu vo = 3,2.106 m/s vuông góc với véc - tơ chạm màn hình kể từ, lượng của electron là 9,1.10-31 kg. Bán kính tiến trình của electron là

A. 16 centimet.

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày chạy bộ được yêu thích nhất 2023

B. 18,2 centimet.

C. 15 centimet.

D. 17,5 centimet.

Câu 4:

Một electron cất cánh vuông góc với những đàng mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều phải sở hữu sự cân đối 5.10-2 T thì chịu đựng một lực Lorenxo có tính lớn 1,6.10-14 N. Vận tốc của eletron khi cất cánh vô là

A. 106 m/s.

B. 2.106 m/s.

C. 2,5.106 m/s.

D. 3.106 m/s.

Câu 5:

Một chùm hạt α sở hữu véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu ko đáng chú ý được bức tốc vày hiệu năng lượng điện thế U = 106 V. Sau khi bức tốc, chùm phân tử cất cánh vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B = 1,8 T. Phương cất cánh của chùm phân tử vuông góc với đàng chạm màn hình kể từ. Cho biết m = 6,67.10-27 kilogam, q = 3,2.10-19 C. Vận tốc của hạt α khi nó chính thức cất cánh vô kể từ ngôi trường là

A. 0,98.107 m/s.

B. 0,89.107 m/s.

C. 0,78.107 m/s.

D. 0,87.107 m/s.

Câu 6:

Một proton hoạt động theo đòi một tiến trình tròn xoe nửa đường kính 5 centimet vô kể từ ngôi trường đều B = 10-2 T. lõi lượng của proton vày 1,72.10-27 kilogam. Chu kì hoạt động của proton là

A. 5,65.10-6 s.

B. 5,66.10-6 s.

C. 6,65.10-6 s.

D. 6,75.10-6 s.