ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp vô dù trống:

Tổng nhì số

\(318\)

\(1945\)

\(3271\)

Hiệu nhì số

\(42\)

\(87\)

\(493\)

Số lớn

Số bé

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: 

Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                   Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai:

Số rộng lớn là:            \(( 318+42):2 =180 \)

Số bé nhỏ là:             \(318 - 180= 138\)

+) Cột loại ba:

Số rộng lớn là:            \((1945 +87) : 2 =1016 \)

Số bé nhỏ là:             \(1945 - 1016=929 \)

+) Cột loại tư:

Số rộng lớn là:           \(( 3271+493):2 =1882 \)

Số bé nhỏ là:             \(3271- 1882= 1389\)

Ta đem bảng sản phẩm như sau:

Tổng nhì số

\(318\)

\(1945\)

\(3271\)

Hiệu nhì số

\(42\)

\(87\)

\(493\)

Số lớn

\(180\)

\(1016\)

\(1882\)

Số bé

\(138\)

\(929\)

\(1389\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Hai team trồng rừng được \(1375\) cây. Đội loại nhất trồng nhiều hơn thế nữa team loại hai \(285\) cây. Hỏi từng team trồng được từng nào cây ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                    Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Đội loại nhất trồng được số kilomet là:

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày chạy bộ được yêu thích nhất 2023

           \((1375 + 285) : 2 = 830\) (cây)

Đội loại nhì trồng được số kilomet là:

           \(1375 - 830 = 545\) (cây)

                             Đáp số: Đội 1: \(830\) cây;

                                          Đội 2: \(545\) cây.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chu vi \(530m\), chiều rộng lớn tầm thường chiều dài \(47m\). Tính diện tích S của thửa ruộng.

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi \(=\) Chu vi \(:\;2\). Khi cơ tớ đem tổng (chính là nửa chu vi) và hiệu của chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

- Tìm chiều lâu năm và chiều rộng lớn theo gót câu hỏi lần nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó:

     Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                       Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

- Tính diện tích S = chiều dài × chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

           \(530 : 2 = 265\;(m)\)

Ta đem sơ đồ:

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

          \((265 - 47) : 2 = 109\;(m)\)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

          \(265 - 109 = 156\;(m)\)

Diện tích thửa ruộng là:

          \(156 × 109 = 17004\;(m^2)\)

                                   Đáp số: \(17004m^2\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Trung bình nằm trong của nhì số bằng \(135\). lõi 1 trong những nhì số là \(246\). Tìm số cơ.

Phương pháp giải:

- Tổng nhì số = khoảng nằm trong \(\times \; 2\).

- Số sót lại = tổng - số hạng vẫn biết.

Lời giải chi tiết:

Tổng của nhì số cần thiết lần là:

             \(135 × 2 = 270\)

Số nên lần là:

              \(270 - 246 = 24\)

                                   Đáp số: \(24\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Tìm nhì số biết tổng của bọn chúng ngay số lớn số 1 đem tía chữ số và hiệu của nhì số cơ ngay số lớn số 1 đem nhì chữ số.

Phương pháp giải:

- Tìm số lớn số 1 đem tía chữ số và số lớn số 1 đem nhì chữ số. Khi cơ tớ đem tổng và hiệu của nhì số cơ.

- Tìm nhì số cơ theo gót công thức:

   Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                    Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

Số lớn số 1 đem tía chữ số là \(999\). Vậy tổng nhì số là \(999\).

Số lớn số 1 đem nhì chữ số là \(99\). Vậy hiệu nhì số là \(99\).

Ta đem sơ đồ:

Số bé nhỏ là:           \((999 - 99 ) : 2 = 450\)

Số rộng lớn là:           \(450 + 99 = 549\)

                                  Đáp số: Số lớn: \(549\);

                                               Số bé: \(450\).

Loigiaihay.com

Xem thêm: bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là