ở những nơi có khí áp cao sẽ có lượng mưa

Câu 1: Khu vực nào là tại đây đem lượng mưa rộng lớn bởi hiệu quả của khí áp thấp?

Bạn đang xem: ở những nơi có khí áp cao sẽ có lượng mưa

 • A. Xỉch đạo, vô cùng.         
 • B. Xích đi dạo, ôn đới.
 • C. Chí tuyến, ôn đới.   
 • D. Chí tuyến, vô cùng.

Câu 2: Các loại bão táp nào là sau chão thông thường mang đến lượng mưa nhiều?

 • A. Gió Mậu dịch, giỏ mùa.
 • B. Gió Mậu dịch, gĩó phơn.
 • C. Gió Tây ôn đới, gió rét.
 • D. Gió Tây ôn đới, bão táp Mậu dịch.

Câu 3: Các loại bão táp nào là tại đây thông thường mang đến lượng mưa vô cùng thấp?

 • A. Gió mùa, bão táp phơn.
 • B. Gió phơn, bão táp biển cả.
 • C. Gió Mậu dịch, bão táp khu đất.               
 • D. Gió Mậu dịch, bão táp phơn.

Câu 4: ở nước Việt Nam, vùng nào là tại đây đem lượng mưa vô cùng thấp 1 phần bởi I lác động của dòng sản phẩm biển cả lạnh?

 • A. Duyên hải Bắc Sở. 
 • B. Duyên hải Bắc Trung Sở.
 • C. Cực Nam Trung Sở.
 • D. Duyên hải Nam Sở. '

Câu 5: Gió Tây ôn đới thực hiện mưa nhiều do

 • A.  di chuyển sang biển cả, về vùng vĩ phỏng cao đem nhiệt độ phỏng thấp.
 • B. dịch chuyển qua chuyện châu lục, về vùng vĩ phỏng cao đem nhiệt độ phỏng thâp.
 • C. dịch chuyển qua chuyện biển cả, về vùng vĩ phỏng thấp đem nhiệt độ phỏng cao.
 • D. dịch chuyển qua chuyện châu lục, về vùng vĩ phỏng thâp đem nhiệt độ phỏng cao.

Câu 6: Khu vực nào là tại đây đem lượng mưa vô cùng thấp bởi tốc động cùa khí áp cao?

 • A. ôn đới, vô cùng.              
 • B. Ôn đới, chí tuyến
 • C. Chí tuyến, Xích đạo.                
 •  D. Chí tuyến, vô cùng.

Câu7: nước Việt Nam đem khí hạu nhiệt đới gió mùa độ ẩm ko cần do

 • A. Chịu đựng hiệu quả của gió rét.
 • B. bão, quy tụ nhiệt đới gió mùa.
 • C. Chịu đựng hiệu quả dòng sản phẩm biển cả giá tiền.
 • D. hình thể hẹp ngang, địa hình đón bão táp.

Câu 8: Ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi đem nhiệt độ nhiệt đới gió mùa thô 1 I rnột phần bởi Chịu đựng hiệu quả của

 • A. gió rét.
 • B. bão táp Mậu dịch.
 • C. dòng sản phẩm biển cả rét.      
 • D. địa hình đón bão táp.

Câu 9: Hoang mac nào là tại đây tạo hình ko cần bởi hiệu quả của một dòng sản phẩm biển cả lạnh?

 • A. Atacama (phía tây Nam Mỹ).
 • B. Taclamacan (Trung Quốc),
 • C. Sahara (Bắc Phi).    
 • D. Rup en Khali (Bán hòn đảo Ảrập).

 Câu 10: Tại những điểm đem quần thể áp cao sinh hoạt sẽ sở hữu được lượng mưa

 • A. rất rộng lớn.
 • B. tầm.
 • C. mưa không nhiều hoặc ko mưa.
 • D. ko mưa.

Câu 11: Tại những điểm đem quần thể áp thấp sinh hoạt lượng mưa thường

 • A. rất rộng lớn.
 • B. tầm.
 • C. mưa không nhiều hoặc ko mưa.
 • D. ko mưa.

Câu 12:  Miền đem Frông, nhất là mặt hàng quy tụ nhiệt đới gió mùa trải qua thường

 • A. ko mưa.
 • B. mưa nhiều.
 • C. không khí thô hạn.
 • D. mưa vô cùng không nhiều .

Câu 13: Nơi đem dòng sản phẩm biển cả rét chảy qua chuyện thì

 • A. mưa nhiều.
 • B. tầm.
 • C. mưa không nhiều.
 • D. ko mưa.

Câu 14: Yếu tố nào là ko tác động cho tới lượng mưa là

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

 • A. dòng sản phẩm biển cả.
 • B. địa hình.
 • C. khí áp.
 • D. loại vật .

Câu 15: Miền đem gió rét thì đem mưa nhiều vì

 • A. bão táp luôn luôn thổi kể từ hồ nước đem mưa vô châu lục.
 • B. bão táp luôn luôn thổi kể từ châu lục đi ra hồ nước.
 • C. bão táp hoặc thổi bám theo mùa và thực hiện mưa rộng lớn liên tiếp.
 • D. vô năm đem nửa năm là bão táp thổi kể từ hồ nước vô châu lục.

Câu 16: Các loại bão táp nào là sau đây đem mưa nhiều cho tới vùng bọn chúng thổi đến

 • A. Gió Tây ôn đới và bão táp fơn.
 • B. Gió fơn và bão táp Mậu Dịch.
 • C. Gió Mậu Dịch và bão táp Tây ôn đới.
 • D. Gió Tây ôn đới và gió rét.

Câu 17: Ven bờ hồ nước , ngay gần điểm đem dông biển cả rét chảy qua chuyện thì mưa nhiều do

 • A. Phía bên trên dông biển cả rét đem khí áp thấp , bầu không khí bốc lên rất cao thực hiện mưa.
 • B. Dông biển cả rét đem khá nước kể từ điểm rét cho tới điểm giá tiền, tuy nhiên tụ thực hiện mưa.
 • C. Không khí bên trên dông biển cả rét đựng được nhiều khá nước , bão táp đem khá nước vô châu lục thực hiện mưa.
 • D. Gió đem khá nước kể từ châu lục thổi đi ra , gặp gỡ dông biển cả rét dừng tụ thực hiện mưa.

Câu 18: Trên những sườn núi cao đón bão táp, càng lên rất cao lượng mưa vô năm càng rộng lớn , những đỉnh núi cao lượng mưa vô năm lại không nhiều , lí bởi đỉnh núi cao không nhiều mưa là

 • A. ở đỉnh núi nhiệt độ phỏng vô cùng thấp nên nước ngừng hoạt động, không tồn tại mưa.
 • B. ở đỉnh núi bầu không khí loang, lượng khá nước không nhiều nên không nhiều mưa.
 • C. ở đỉnh núi, nhiệt độ phỏng thấp nên đem khí áp cao, khá nước ko bốc lên được, không nhiều mưa.
 • D. bão táp thực hiện mưa nhiều ở sườn núi, lên tới mức đỉnh nhiệt độ rời nên không nhiều mưa.

Câu 18: Mưa ở thâm thúy trong những châu lục bởi vẹn toàn nhân nào là sau đây?

 • A. Gió kể từ hồ nước thổi vô.
 • B. Chịu hiệu quả của gió rét.
 • C. Chịu hiệu quả của bão táp Tây ôn đới.
 • D. Ngưng kết khá nước kể từ ao, sông, hồ nước, rừng tạo nên mưa.

Câu 19: Trên mặt phẳng trái ngược khu đất, theo hướng kinh tuyến, điểm đem lượng mưa tối đa là

 • A. vùng xích đạo.    
 •  B. vùng chí tuyến.
 • C. vùng ôn đới.    
 • D. vùng vô cùng.

Câu 20: Trên mặt phẳng trái ngược khu đất , theo hướng kinh tuyến ôn đới điểm đem lượng mưa tối thiểu là

 • A. vùng xích đạo.    
 • B. vùng chí tuyến.
 • C. vùng ôn đới.    
 •  D. vùng vô cùng.

Câu 21: Các vùng bên trên mặt phẳng trái ngược khu đất bố trí bám theo lượng mưa rời dần dần là

 • A. vùng xích đạo, vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng vô cùng.
 • B. vùng xích đạo, vùng ôn đới, vùng chí tuyến, vùng vô cùng.
 • C. vùng ôn đới, vùng xích đạo, vùng vô cùng, vùng chí tuyến.
 • D. vùng xích đạo, vùng ôn đới, vùng vô cùng, vùng chí tuyến.

Câu 22:  Tại địa hình núi cao, sườn đón bão táp là sườn đem lượng mưa

 • A. nhiều.
 • B. không nhiều mưa.
 • C. ko mưa.
 • D. thoáng đãng.

Câu 23: Vào mùa Đông ở mặt hàng Trường Sơn việt nam, sườn đem mưa nhiều là

 • A. Trường Sơn Đông.
 • B. Trường Sơn Tây.
 • C. cả nhì sườn đều mưa nhiều.
 • D. không tồn tại sườn nào là.

Câu 24: Độ cao địa hình tác động cho tới lượng mưa thể hiện nay qua chuyện quánh điểm

 • A. càng lên rất cao lượng mưa càng tăng.
 • B. lượng mưa tăng bám theo phỏng cao địa hình.
 • C. càng lên rất cao lượng mưa rời dần dần.
 • D. bên trên đỉnh núi mưa nhiều hơn thế sườn và chân núi.

Câu 25: Phân tía lượng mưa bên trên những châu lục bám theo vĩ tuyến 300 Bắc kể từ Đông quý phái Tây

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại gì

 • A. tăng dần dần.
 • B. rời dần dần.
 • C. ko rời.
 • D. ko tăng.