ở nhiệt độ cao h2 khử được oxit nào sau đây

YOMEDIA

Bạn đang xem: ở nhiệt độ cao h2 khử được oxit nào sau đây

 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ phỏng cao, khí H2 khử được oxit nào là sau đây?

  • A. Al2O3.    
  • B. MgO
  • C. CuO.     
  • D. CaO.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất khử tầm (C, CO, H2) chỉ khử được những oxit của những sắt kẽm kim loại đứng sau Al nhập mặt hàng năng lượng điện hóa.

  Do bại liệt H2 chỉ hoàn toàn có thể khử được oxit CuO

  Đáp án C  

Mã câu hỏi: 222711

Xem thêm: làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hòa tan trọn vẹn m gam lếu láo ăn ý X bao gồm FeO, Fe2O3 và Cu (trong bại liệt FeO cướp 1/5 tổng số mol lếu láo ăn ý X) nhập hỗn hợp HCl nhận được hỗn hợp Z chỉ chứa chấp đôi mươi,71 gam lếu láo ăn ý 3 muối bột clorua. Mặt không giống, hòa tan trọn vẹn m gam lếu láo ăn ý X bên trên nhập hỗn hợp chứa chấp KNO3 và HCl, nhận được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp những muối bột clorua và 0,448 lít khí NO (đktc, thành phầm khử có một không hai của N+5). Trộn hỗn hợp Y với hỗn hợp Z nhận được hỗn hợp T. Cho hỗn hợp AgNO3 cho tới dư nhập T nhận được 119,86 gam kết tủa. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m sớm nhất với:
 • Cho 19,55 gam lếu láo ăn ý X bao gồm Zn, ZnO, Mg, MgCO3 nhập hỗn hợp chứa chấp 108,8 gam KHSO4 và 9,45 gam HNO3 cho tới phản xạ trọn vẹn nhận được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp những muối bột hòa hợp sở hữu lượng 125,75 gam và 2,24 lít (đktc) lếu láo ăn ý khí Z bao gồm nhì khí, tỉ khối của Z đối với H2 vày 22. Cho hỗn hợp NaOH cho tới dư nhập hỗn hợp Y, lấy kết tủa nung ngoài bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi, nhận được 10 gam hóa học rắn khan. Phần trăm lượng của Zn sở hữu nhập lếu láo ăn ý X là
 • Để tách lấy Ag rời khỏi lếu láo ăn ý bao gồm Fe, Cu, Ag tao sử dụng lượng dư hỗn hợp nào?
 • Các sắt kẽm kim loại bị thụ động hoá với HNO3 đặc, nguội H2SO4 đặc, nguội là
 • Dãy bao gồm những ăn ý hóa học chỉ tính oxi hoá là
 • Ở một vài khu vực dụng nước giếng khoan, Khi mới mẻ bơm lên nước nhập tuy nhiên nhằm lâu thì sở hữu mùi tanh tanh và bị ng�
 • Cấu hình electron phần ngoài nằm trong vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại Mg (Z = 12) là
 • Cho lếu láo ăn ý bao gồm Mg và Al (tỉ lệ mol 1:1) tan một vừa hai phải đầy đủ nhập hỗn hợp bao gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau Khi kết đốc những phản xạ nhận được hỗn hợp X chứa chấp m gam muối; 0,125 mol lếu láo ăn ý khí Y bao gồm nhì khí ko color, nhập bại liệt sở hữu một khí hóa nâu nhập bầu không khí. Tỉ khối của Y đối với H2 là 12,2. Giá trị của m sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?
 • Cho 30 gam lếu láo ăn ý X bao gồm Fe3O4, Cu nhập hỗn hợp HCl, sau phản xạ trọn vẹn nhận được hỗn hợp Y chứa chấp nhì hóa học tan v
 • Cho 5,4 gam Al td không còn với khí Cl2 (dư), nhận được m gam muối bột. Giá trị của m là
 • Để phân biệt CaCl2 với hỗn hợp NaCl, người tao sử dụng dung dịch
 • Dãy những sắt kẽm kim loại xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là
 • Khi nhỏ cho tới dư hỗn hợp HCl nhập hỗn hợp lếu láo ăn ý bao gồm a mol NaOH và b mol NaAlO2, thành phẩm thực nghiệm được bi�
 • NaOH ko thuộc tính với
 • Chất ko tính lưỡng tính là
 • Sắt tây là Fe tráng thiếc. Nếu lớp thiếc xước thâm thúy cho tới lớp Fe thì
 • Chất thể thực hiện mượt nước cứng toàn phần là
 • 2 hỗn hợp đều phản xạ được sắt kẽm kim loại Fe là
 • Cho H2 dư qua chuyện m gam hóa học rắn X bao gồm Fe, CuO, Fe3O4 nung rét, phản xạ kết đốc thấy lượng hóa học rắ
 • Cho mặt hàng những ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion sắt kẽm kim loại tính lão hóa vượt trội nhất nhập mặt hàng là
 • Ở nhiệt độ phỏng cao, H2 khử được oxit nào là sau đây?
 • Nung lếu láo ăn ý bao gồm Mg(OH)2, Fe(OH)2 ngoài bầu không khí cho tới Khi lượng ko thay đổi nhận được hóa học rắn sở hữu th�
 • Phát biểu nào là sau đây sai về quặng?
 • Hòa tan trọn vẹn 18 gam bao gồm Al và Al2O3 trong hỗn hợp NaOH giải hòa 3,36 lít khí H2 (đktc).
 • Phản ứng cặp hóa học nào là tại đây thành phầm sở hữu muối bột Fe(II)?
 • Chất X là một trong bazơ mạnh, được dụng thoáng rộng trong tương đối nhiều ngành công nghiệp như phát triển clorua vôi (CaOCl2), vật li
 • Để đảm bảo ống thép vày cách thức năng lượng điện hóa, người tao gắn nhập mặt phí ngoài c
 • Ý con kiến đúng?
 • Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp AlCl3. Hiện tượng xẩy ra là
 • Trong công nghiệp người thông thường pha chế sắt kẽm kim loại K vày cách?
 • Phát biểu nào là tại đây sai về quặng và những ăn ý chất?
 • Điện phân chứa chấp lếu láo ăn ý bao gồm HCl, FeCl3, CuCl2. Thứ tự động năng lượng điện phân ở catot là
 • Cho một lá kẽm sở hữu lượng 8,5 gam nhập FeSO4, sau phản xạ lấy lá kẽm rời khỏi thực hiện thô, cân nặng được 7,6 gam (giả th
 • Sục khí nào là tại đây nhập Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện nay kết tủa color trắng?
 • Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại ko phản xạ với nước?
 • Cho hình vẽ tế bào mô tả thực nghiệm pha chế sắt kẽm kim loại vày cách thức nhiệt độ luyện: oxit X là gì?
 • Chất nào là sau đây không tạo kết tủa Khi thuộc tính với hỗn hợp \(Ca(HCO_3)_2\)?
 • Khử trọn vẹn lếu láo ăn ý bao gồm m gam FeO, \(Fe_2O_3, Fe_3O_4\) bằng CO dư ở nhiệt độ phỏng cao, sau phản xạ nhận được 33,6 gam hóa học r�
 • Cho mặt hàng sắt kẽm kim loại kiềm: \(Na, Li, Cs, Rb\) . Kim loại sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy thấp nhất là
 • Hòa tan 8,4 gam Fe vày hỗn hợp HNO3 loãng dư, nhận được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính V?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: 10m/s bằng bao nhiêu km/h