nhân tố sinh thái nào bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể

Nhân tố sinh thái xanh này bị phân phối vì thế tỷ lệ thành viên của quần thể?

Nhân tố sinh thái xanh này bị phân phối vì thế tỷ lệ thành viên của quần thể?

Bạn đang xem: nhân tố sinh thái nào bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể


Ánh sáng sủa. 

Nước. 

Nhiệt chừng.

Mối mối quan hệ Một trong những loại vật.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Các yếu tố sinh thái xanh vô sinh hiệu quả thẳng và một chiều lên loại vật tuy nhiên ko tùy theo tỷ lệ thành viên của quần thể; những yếu tố sinh thái xanh hữu sinh là những nhân tố bị phân phối vì thế tỷ lệ những thể của quần thể.

=> Đáp án D.

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Cơ quan tiền tương đương là vật chứng hội chứng tỏ

  Cơ quan tiền tương đương là vật chứng hội chứng tỏ

  Xem thêm: sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang

 • Nhóm thành viên này bên dưới đấy là một quần thể?

  Nhóm thành viên này bên dưới đấy là một quần thể?

 • Nhóm thành viên này bên dưới đấy là một quần thể

  Nhóm thành viên này bên dưới đấy là một quần thể

 • Ưu thế nổi trội của kỹ năng DT là

  Ưu thế nổi trội của kỹ năng DT là

 • Kết trái khoáy sau cuối của tiến thủ hóa chất hóa học là

  Kết trái khoáy sau cuối của tiến thủ hóa chất hóa học là

 • Đối với tiến thủ hoá, thông thường biến hóa đem ý nghĩa:

  Đối với tiến thủ hoá, thông thường biến hóa đem ý nghĩa:

 • Xem thêm: tình yêu chân chính làm cho con người

 • Măt hầu hết của tinh lọc ngẫu nhiên là gì ?

  Măt hầu hết của tinh lọc ngẫu nhiên là gì ?