một thanh chắn đường dài 7 8m

Câu hỏi:

14/05/2020 86,048

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tấm ván nặng nề 270 N được bắc qua loa một con cái mương. Trọng tâm của tấm ván cơ hội điểm tựa trái ngược 0,80 m và cơ hội điểm tựa cần là một,60 m. Tấm ván thuộc tính lên điểm tựa phía bên trái một lực bằng

A. 180 N

B. 90 N

C. 160 N

D. 80 N

Câu 2:

Một vật lượng m = 5,0 kilogam đứng yên ổn bên trên một phía phẳng lặng nghiêng nhờ một sợi chạc tuy nhiên song với mặt mũi phẳng lặng nghiêng. Góc nghiêng α = 30°. Bỏ qua loa quái sát thân thuộc vật và mặt mũi phẳng lặng nghiêng. Lấy g=10m/s2. Lực căng của chạc và phản lực của mặt mũi phẳng lặng nghiêng thuộc tính lên vật thứu tự là

A. T = 25 N, N = 43 N

B. T = 50 N, N = 25 N

C. T = 43 N, N = 43N

D. T = 25 N, N = 50 N

Câu 3:

Cho hệ như hình vẽ. Thanh AC đồng hóa học, thiết diện đều phải sở hữu trọng lượng 3 N. Vật treo bên trên A đem trọng lượng là 8 N. Lấy g=10m/s2. Để hệ cân đối ở ngang, lực F bịa đặt bên trên B có tính rộng lớn.

A. 5 N

B. 4 N

C. 6N

Xem thêm: trường trung học phổ thông kim liên

D. 2N

Câu 4:

Quả cầu đồng hóa học đem lượng 3kg được lưu giữ bên trên mặt mũi phẳng lặng nghiêng nhờ một chạc treo như hình vẽ. hiểu α = 30°, trương lực chạc T=103N.  Lấy g=10m/s2 và bỏ dở quái sát. Góc β bằng?

A. 380

B. 300

C. 450

D. 250

Câu 5:

Một vật rắn Chịu thuộc tính của lực F = trăng tròn N rất có thể xoay quanh trục thắt chặt và cố định, khoảng cách kể từ giá bán của lực cho tới trục tảo là trăng tròn centimet. Momen của lực F thuộc tính lên vật là

A. 0,4 N.m

B. 400 N.m

C. 4N.m

D. 40 N.m

Câu 6:

Vật m = 1kg treo bên trên trần và tường bởi vì những chạc AB, AC như hình vẽ. hiểu α = 30°, β = 120°. Lấy g=10m/s2. Tỉ số trương lực của chạc OA và trương lực của chạc OB bằng

A. 12

B. 3

C. 1

Xem thêm: tiêu hóa nội bào là thức ăn được tiêu hóa

D. 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK