maxicorp were the only company which replied my letter

TRẢ LỜI

Maxicorp were the only company which replied my letter. 
=> Maxicorp were the only company to tướng reply my letter..

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.5

2 vote

  • avatar

    cảm ơn các bạn nhiều ạ

  • không với gì tự câu này cấu tạo khá dễ

  • avatar

    rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ chứa chấp the only -> to tướng V cần k các bạn ?

  • avatar

    Mk cứ suy nghĩ câu ngươi là qk thìa là BD nên người sử dụng to tướng be ved

avatar

Maxicorp were the only company which replied my letter.

→ Maxicorp were the only company to tướng reply to tướng my letter.

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: 2k5 còn bao nhiêu ngày thi thpt quốc gia