lúa mì phân bố tập trung ở miền

Câu hỏi:

24/08/2022 5,639

Bạn đang xem: lúa mì phân bố tập trung ở miền

B. cận sức nóng và nhiệt đới gió mùa.

C. ôn đới và hàn đới.

D. ôn đới và cận sức nóng.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Đáp án trúng là: D

Lúa mì là cây cách tân và phát triển tốt nhất có thể bên trên khu đất phì nhiêu màu mỡ, cần thiết nhiều phân bón. Lúa mì là cây hoa màu chủ yếu của miền ôn đới và cận sức nóng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

Câu 2:

Khu vực châu Á gió bấc là điểm có tiếng về cây

Câu 3:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây tiểu mạch là ưa khí hậu

Câu 4:

Xem thêm: bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo nguyên vẹn ôn đới và cận nhiệt?

Câu 5:

Lúa gạo phân bổ triệu tập ở miền

Câu 6:

Loại cây nào là tại đây phân bổ ở cả miền nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng và ôn đới nóng?

Câu 7:

Ngô là cây cách tân và phát triển chất lượng tốt bên trên đất

Câu 8:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa mì?

Câu 9:

Lúa mì là cây cách tân và phát triển tốt nhất có thể bên trên đất

Câu 10:

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới gió mùa gió bấc, cận sức nóng bão mùa?

Câu 11:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây ngô là ưa khí hậu

Câu 12:

Nước nào là tại đây trồng nhiều ngô?

Câu 13:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa gạo?

Câu 14:

Lúa gạo là cây cách tân và phát triển tốt nhất có thể bên trên đất

Xem thêm: hình trai đẹp lớp 7 che mặt