lúa gạo phân bố tập trung ở miền

Câu hỏi:

24/08/2022 7,843

Bạn đang xem: lúa gạo phân bố tập trung ở miền

A. cận sức nóng.

B. nhiệt đới gió mùa.

Đáp án chủ yếu xác

C. ôn đới.

D. hàn đới.

Đáp án chính là: B

Lúa gạo là cây cách tân và phát triển tốt nhất có thể bên trên khu đất phù tụt xuống, cần phải có nhiều phân bón. Lúa gạo là cây thực phẩm chủ yếu của miền nhiệt đới gió mùa (đặc biệt là châu Á dông mùa). Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, đè Độ, In-đô-nê-xi-a,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

Câu 2:

Khu vực châu Á gió bấc là điểm có tiếng về cây

Câu 3:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây tiểu mạch là ưa khí hậu

Câu 4:

Xem thêm: đóng vai người lính kể lại bài thơ về tiểu đội xe không kính

Cây này tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo vẹn toàn ôn đới và cận nhiệt?

Câu 5:

Loại cây này tại đây phân bổ ở cả miền nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng và ôn đới nóng?

Câu 6:

Ngô là cây cách tân và phát triển đảm bảo chất lượng bên trên đất

Câu 7:

Lúa mì phân bổ triệu tập ở miền

Câu 8:

Nước này tại đây trồng nhiều lúa mì?

Câu 9:

Lúa mì là cây cách tân và phát triển tốt nhất có thể bên trên đất

Câu 10:

Cây này tại đây được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới gió mùa gió bấc, cận sức nóng dông mùa?

Câu 11:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây ngô là ưa khí hậu

Câu 12:

Nước này tại đây trồng nhiều ngô?

Câu 13:

Nước này tại đây trồng nhiều lúa gạo?

Câu 14:

Lúa gạo là cây cách tân và phát triển tốt nhất có thể bên trên đất

Xem thêm: chất không có tính lưỡng tính là