loại đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào

Câu hỏi:

01/03/2020 26,256

Bạn đang xem: loại đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào

B. Đột biến nhiều bội.

Đáp án chủ yếu xác

C. Đột biến đảo đoạn.

D. Đột biến lặp đoạn.

Chọn đáp án B.

Có 2 loại đột biến chuyển thực hiện thay cho thay đổi con số NST nhập tế bào, này là đột biến chuyển chênh chếch bội và đột biến chuyển nhiều bội (tự nhiều bội và dị nhiều bội).
Trong những dạng đột biến chuyển, đột biến chuyển hòn đảo đoạn và lặp đoạn là những dạng đột biến chuyển cấu tạo NST, ko thực hiện thay cho thay đổi con số NST.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng quá trình giảm phân tạo giao phó tử ko xảy đi ra đột biến. Theo lí thuyết, một cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo đi ra tối nhiều từng nào loại giao phó tử?

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 8.

Câu 2:

Dùng cônsixin xử lý hợp tử có kiểu gen AaBb, sau đó cho tới phát triển thành cây hoàn chỉnh thì có thể tạo đi ra được thể tứ bội có kiểu gen

A. AaaaBBbb.

B. AAAaBBbb.

C. AaaaBBbb.

D. AaaaBbbb.

Câu 3:

Ở vi loại vật E.Coli, Khi nói đến hoạt động và sinh hoạt của những gen cấu tạo nhập opêrôn Lac, với từng nào tuyên bố sau đấy là đúng?

I. Nếu gen A nhân song 3 đợt thì gen điều tiết cũng nhân song 3 đợt.

II. Nếu gen Z nhân song 4 đợt thì gen Y tiếp tục nhân song gấp đôi.

III. Nếu gen Y phiên mã 5 đợt thì gen điều tiết cũng phiên mã 5 đợt.

IV. Nếu gen điều tiết phiên mã 10 đợt thì gen A cũng phiên mã 10 đợt.

A. 3.

B. 1.

C. 2.

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

D. 4.

Câu 4:

Khi nói đến bộ phận cấu tạo của hệ sinh thái xanh, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Tất cả những loại thú đều được xếp nhập group loại vật dung nạp.

II. Tất cả những loại vi trùng đều được xếp nhập group loại vật phân giải.

III. Xác bị tiêu diệt của loại vật được xếp nhập bộ phận vô sinh của môi trường thiên nhiên.
IV. Chỉ với những loại thực vật vừa mới được xếp nhập group loại vật phát hành.

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 5:

Ở một loại động vật hoang dã, xét 3 phép tắc lai sau:

Phép lai 1: (P)Biết rằng từng gen quy lăm le một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn và ko xẩy ra đột biến; những phép tắc lai bên trên đều tạo nên F1, những thành viên F1 của phép tắc lai ngẫu phối cùng nhau tạo nên F2. Theo lí thuyết, với từng nào tuyên bố tại đây trúng về 3 phép tắc lai rằng trên?

I. 2 phép tắc lai đều cho tới F2 với loại hình như là nhau ở nhị giới.

II. 2 phép tắc lai đều cho tới F2 với loại hình phân li bám theo tỉ lệ: 3 thành viên đem loại hình trội: 1 thành viên đem loại hình lặn.

III. 1 phép tắc lai cho tới F2 có loại hình lặn chỉ gặp gỡ ở một giới.
IV. 2 phép tắc lai đều cho tới F2 có tỉ lệ thành phần phân li gen như là với tỉ lệ thành phần phân li loại hình.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6:

Ở người, gen quy lăm le group ngày tiết và gen quy format tóc đều phía trên NST thông thường và phân li và phân li song lập. Theo dõi sự DT của nhị gen này ở một dòng tộc, người tớ vẽ được phả hệ sau:
   

Biết rằng gen quy lăm le group ngày tiết bao gồm 3 alen, nhập bại loại gen IAIA và IAIO đều quy lăm le group ngày tiết A, loại gen IBIB và IBIO đều quy lăm le group ngày tiết B, loại gen IAIB quy lăm le group ngày tiết AB và loại gen IOIO quy lăm le group ngày tiết O, gen quy format tóc với nhị alen, alen trội là trội trọn vẹn, người số 5 đem alen quy lăm le tóc trực tiếp và ko đột biến đột biến chuyển mới nhất ở toàn bộ những người dân nhập phả hệ. Theo lí thuyết, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Xác lăm le được tối nhiều loại gen của 8 người nhập phả hệ.

II. Người số 4 và người số 10 hoàn toàn có thể với loại gen như là nhau.

III. Xác suất sinh con cái với group ngày tiết A và tóc xoăn của cặp 8 – 9 là 17/32.

IV. Xác suất sinh con cái với group ngày tiết O và tóc trực tiếp của cặp 10 – 11 là 50%.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.