làm tròn số trong excel

Trong một trong những tình huống, việc xuất hiện nay những số thập phân nhiều năm tiếp tục thực hiện tác động chắc chắn cho tới kết cấu và mẫu mã của trang tính. Để xử lý điều này, thực hiện tròn trĩnh số nhập Excel là việc làm luôn luôn phải có. Hãy gọi nội dung bài viết tiếp sau đây của Học Excel Online nhằm hiểu hơn:

Làm tròn trĩnh số nhập Excel kha khá vày thay cho thay đổi ấn định dạng

Bạn đang xem: làm tròn số trong excel

Trong tình huống chúng ta ko cần thiết thực hiện tròn trĩnh cho tới đơn vị chức năng đúng đắn nhất, tao rất có thể dùng cơ hội thay cho thay đổi định hình.

  1. Chọn dù mong muốn ấn định dạng
  2. Trong thẻ Home, nhóm Number chọn Decrease Decimal

Hoặc tao rất có thể thay cho thay đổi trở nên những định hình không giống như Number, Currency, Percentage…

Làm tròn trĩnh số nhập Excel bằng phương pháp dùng hàm

Với hàm ROUND bạn cũng có thể thực hiện tròn trĩnh số cho tới số chữ số tuy nhiên mình muốn. Ví dụ với số 900.8769, nhằm thực hiện tròn trĩnh cho tới đơn vị chức năng sớm nhất tao thực hiện như sau:

Xem thêm: Hàm Int – Hàm lấy phần vẹn toàn nhập Excel

Hàng nghìn

Với sản phẩm ngàn, tao nhập =ROUND(900.8769, -3). Kết trái ngược trả về là 1000.

Hàng trăm

Với hàng trăm ngàn, tao nhập =ROUND(900.8769, -2). Kết trái ngược trả về là 900.

Phần trăm

Để thực hiện tròn trĩnh tỷ lệ, tao nhập =ROUND(900.8769, 2). Kết trái ngược trả về là 900.88.

Xem thêm: hãy tưởng tượng em là người đang trò chuyện với mây và sóng

Như vậy, nhằm thực hiện tròn trĩnh về phía trái vết ngăn cơ hội thập phân, tao dùng đối số âm nhập hàm ROUND và ngược lại.

Tương tự động tao rất có thể dùng những hàm như ROUNDUP, ROUNDDOWN< INT, TRUNC… nhằm triển khai việc thực hiện tròn trĩnh tùy yêu cầu dùng.


Xem thêm thắt những nội dung bài viết khác:

Tìm hiểu những hàm thực hiện tròn trĩnh số nhập Excel và những vẹn toàn tắc

Làm tròn trĩnh số nhập tính đơn giá bán xuất kho

Tự động thực hiện tròn trĩnh một sản phẩm những dù nhập Excel

 

Xem thêm: mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển