khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần

Câu hỏi:

29/05/2020 211,706

Bạn đang xem: khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B. Vì khuôn khổ lực kể từ tính năng lên chão dẫn tỉ lệ thành phần thuận với khuôn khổ chạm màn hình kể từ và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện dây

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào là tại đây không đích thị về chạm màn hình từ?

A. Đặc trưng mang đến kể từ ngôi trường về góc nhìn tính năng lực từ

B. Phụ nằm trong nhập chiều lâu năm đoạn chão dẫn đem dòng sản phẩm điện

C. Trùng với vị trí hướng của kể từ trường

D. Có đơn vị chức năng là Tesla

Câu 2:

Nếu lực kể từ tính năng lên đoạn chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện tăng gấp đôi thì khuôn khổ chạm màn hình kể từ bên trên địa điểm đặt điều đoạn chão đó

A. vẫn ko đổi

B. tăng 2 lần

C. tăng 2 lần

D. tách 2 lần

Câu 3:

Phương của lực kể từ tính năng lên chão dẫn đem dòng sản phẩm điện  không sở hữu điểm lưu ý nào là sau đây?

A. Vuông góc với chão dẫn đem dòng sản phẩm điện

B. Vuông góc với véc tơ chạm màn hình từ

C. Vuông góc với mặt mũi bằng chứa chấp véc tờ chạm màn hình kể từ và dòng sản phẩm điện

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

D. Song tuy vậy với những đàng mức độ từ

Câu 4:

Một đoạn chão dẫn lâu năm 1,5 m đem dòng sản phẩm năng lượng điện 10 A, đặt điều vuông góc nhập một kể từ ngôi trường đều phải sở hữu khuôn khổ chạm màn hình từ là một,2 T. Nó Chịu một lực kể từ tính năng là

A. 18 N

B. 1,8 N

C. 1800 N

D. 0 N

Câu 5:

Một đoạn chão dẫn trực tiếp lâu năm 1m đem dòng sản phẩm năng lượng điện 10 A, dặt nhập một kể từ ngôi trường đều 0,1 T thì Chịu một lực 0,5 N. Góc chếch thân ái chạm màn hình kể từ và chiều dòng sản phẩm năng lượng điện nhập chão dẫn là

A. 0,5°

B. 30°

C. 45°

D. 60°

Câu 6:

Một đoạn chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện 1,5 A Chịu một lực kể từ 5 N. Sau cơ độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện thay cho thay đổi thì lực kể từ tính năng lên đoạn chão là đôi mươi N. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện đã

A. gia tăng 4,5 A

B. gia tăng 6 A

C. giảm sút 4,5 A

D. giảm sút 6 A