if you ask me waste is a much bigger problem than ordinary household waste

Câu hỏi:

01/08/2020 29,257

Bạn đang xem: if you ask me waste is a much bigger problem than ordinary household waste

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

If you ask mạ, ____ waste is a much bigger problem phàn nàn ordinary household waste.

A. industrial

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: A

Dịch: Nếu chúng ta căn vặn tôi, rác rưởi thải công nghiệp là 1 yếu tố to hơn nhiều đối với rác rưởi thải sinh hoạt thường thì.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

During the last hundred years we have done great ____ đồ sộ the environment.

A. injury

B. pollution

C. damage

D. hurt

Câu 2:

Environmentalists are furious with the American Government for delaying measures which will reduce greenhouse gas ____.

A. exhaust fumes

B. smokes

C. wastes

D. emissions

Câu 3:

The government is introducing strict new rules on the dumping of ____ by industry.

A. pesticides

B. exhaust fumes

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

C. toxic waste

D. emissions

Câu 4:

Farmers contribute đồ sộ environmental damage by spraying ____ with ____, which stay in the soil for years

Aagriculture – pesticides

Bagriculture - fertilizers

Ccrops – fertilizers

Dcrops - pesticides

Câu 5:

There are lots of things we can all tự đồ sộ ____ the environment.

A. enhance

B. protect

C. make

D. build

Câu 6:

Dinosaurs have been ____ for millions of years.

A. endangered

B. extinct

C. threatened

D. disappeared

TÀI LIỆU VIP VIETJACK