i deeply regret having spoken to her so severely yesterday. she was badly hurt

Bạn đang xem: i deeply regret having spoken to her so severely yesterday. she was badly hurt

I deeply regret having spoken to lớn her ví severely yesterday. She was badly hurt.

A. If only I could apologize to lớn her for having spoken to lớn her ví severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken to lớn her ví severely yesterday.

C. She must have been badly hurt because I had spoken to lớn her ví severely yesterday.

D. If I hadn’t spoken to lớn her ví severely yesterday, she wouldn’t be badly hurt.

Đáp án B

Dịch nghĩa: Tôi vô nằm trong hối hận hận vì thế đang được thủ thỉ với cô ấy một cơ hội rất rất nóng bức vào trong ngày trong ngày hôm qua. Cô ấy bị thương tổn áp lực.

Xét những đáp án:

A. Giá như tôi hoàn toàn có thể van lơn lỗi cô ấy vì thế đang được thủ thỉ với cô ấy quá là nguy hiểm ngày trong ngày hôm qua => Sai nghĩa vì thế thực tiễn là cô thấy hụt hẫng vì thế đang được rằng vì vậy chứ không cần nên ước hoàn toàn có thể van lơn lỗi, việc van lơn lỗi trọn vẹn hoàn toàn có thể thực hiện được giờ đây, nên ko cần thiết lùi về quá khứ "could"; còn việc đang được thổ lộ rồi thì ko thể thay cho thay đổi nên mới nhất ước rằng giá chỉ nhưng mà đang không rằng vì vậy.

B. Tôi ước gì trong ngày hôm qua tôi đang không thủ thỉ một cơ hội nóng bức vì vậy với cô ấy.
=> Ước cho tới điều ko thể xẩy ra nhập quá khứ => sử dụng "wish" và động kể từ lùi về quá khứ hoàn thành xong.
C. Sai vì thế câu này thiếu thốn phần nghĩa "deeply regret".

D. Nếu tôi ko thủ thỉ với cô ấy rất rất nóng bức vào trong ngày trong ngày hôm qua, cô ấy tiếp tục không biến thành thương tổn áp lực. 

=> Sai câu ĐK, nếu như sử dụng câu ĐK thì nên sử dụng loại 3 toàn cỗ. Việc cô ấy bị thương tổn đã và đang xẩy ra nhập quá khứ nên không tồn tại nguyên nhân gì nhằm sử dụng ĐK loại 2 cho tới vế này.

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại gì

*Cấu trúc:

- If only + S + V: giá chỉ như.

- Must have Vp2: một vụ việc chắc hẳn rằng xẩy ra nhập quá khứ.

Lê Hải yến em thấy câu B cũng thiếu thốn '' She was badly hurt '' mà

2 Trả lời nói . 30/05/2021

DC Circuit Court các chúng ta cảnh báo cả về ngữ pháp và ngữ nghĩa trong những khi thực hiện bài
nhiều câu dịch nghe rất rất xuôi tai, tuy nhiên sai thì/ngữ pháp
hoặc nghĩa chả tương quan gì với câu gốc

. 18/08/2020

Mai Hồng Phong câu ĐK loại 3 phía sau nên là would have V3 tề em câu D sai cấu hình đó

. 15/08/2020

Ngọ Thị Hạnh câu d sao sai vậy ạ

2 Trả lời nói . 15/08/2020

DC Circuit Court câu A sử dụng could vậy nó vẫn chưa rời khỏi câu ước mơ

. 18/02/2020

DC Circuit Court Chỉ ước mơ nhập QK thì B chuẩn chỉnh rộng lớn em nhé

. 18/02/2020

Đoàn Thanh Chương Câu a sai đâu z ạ

2 Trả lời nói . 18/02/2020