học từ vựng tiếng anh mỗi ngày

Word of the day: Từ vựng từng ngày

Bạn đang xem: học từ vựng tiếng anh mỗi ngày

HƯỚNG DẪN HỌC:
>> Cách 1: mỗi một ngày học tập 5 kể từ vựng, hãy siêng năng lên nào! Mỗi ngày một chút, sau 7 ngày thì "trình" giờ Anh được xem là 7 chút rồi cơ ^_^
>> Cách 2: LƯU về tường nhằm nhắc nhở bản thân học tập thường ngày.


1. negotiation 
/nɪˌɡəʊʃiˈeɪʃn/ (n)    
cuộc đàm phán    

học kể từ vựng giờ anh

Ex:
They were conducting secret negotiations.    
Họ đang được kín đáo thương thuyết cùng với nhau.

2. challenge    
/ˈtʃælɪndʒ/ (n)    
thách thức    

Ex:
The greatest challenge now is unemployment.    
Thách thức lớn số 1 lúc này là biểu hiện thất nghiệp.

[HỌC NGAY] Khóa học 3000 Smart Words - Nằm lòng 3000 kể từ vựng giờ Anh phổ biến phân chia 120 chủ thể + Phương pháp học tập kể từ vựng thú vị qua: Flashcards 3 mặt mũi, VAK, TPR, giúp cho bạn học tập sâu sắc - lưu giữ lâu kể từ vựng. 

học kể từ vựng giờ Anh
Một trong mỗi bước học tập kể từ vựng hiệu suất cao khi chúng ta học tập kể từ vựng với VOCA

---> HỌC THỬ MIỄN PHÍ

3. content    
/kənˈtent/    (a)    
hài lòng    

 

Ex:
He had đồ sộ be nội dung with third place.    
Anh tớ buộc nên tự động ưng ý với địa điểm loại tía của tôi.

4. rapidly    
/ˈræpɪdli/ (adv)    
nhanh chóng    

Ex:
Crime figures are rising rapidly.    
Tỉ lệ tội phạm đang được tăng thêm nhanh gọn.

5. define    
/dɪˈfaɪn/    (v)    
giải thích    

 

Ex:
This scientific term is difficult đồ sộ define.    
Thuật ngữ khoa học tập này đặc biệt khó khăn phân tích và lý giải.

6. Basis    
/ˈbeɪsɪs/ (n)    
căn bạn dạng, nền tảng

 

Ex:    
The basis of a good marriage is trust.    
Lòng tin cậy là nền tảng của hôn nhân gia đình niềm hạnh phúc.

7. random    
/ˈrændəm/ (a)    
ngẫu nhiên    

Ex:
The information is processed in a random order.    
Thông tin cậy được xử lý theo gót trình tự động tình cờ.

8. mobilize    
/ˈməʊbəlaɪz/ (v)    
huy động    

Ex:
The unions mobilized thousands of workers.    
Công đoàn đang được kêu gọi được mặt hàng ngàn người công nhân.

9. Grateful
/ˈɡreɪtfl/ (a)

biết ơn

Ex:
We should be grateful the ladies in our lives.
Hãy hàm ơn những người dân phụ nữ giới xuất hiện vô cuộc sống của từng tất cả chúng ta.

10. feature    
/ˈfiːtʃə(r)/ (n)    
đặc điểm    

 

Xem thêm: khó khăn của đông nam bộ đối với phát triển kinh tế là

Ex:
Teamwork is a key feature of the training programme.    
Làm việc group là 1 trong điểm chủ yếu của công tác đào tạo.

11. Identify
/aɪˈdentɪfaɪ/ (v)
nhận diện 

 

Ex:
She was able đồ sộ identify her attacker. 
Cô ấy rất có thể phát hiện được kẻ tiến công.

12. reasonably    
/ˈriːznəbli/ (adv)    
hợp lý, vừa phải phải    

 

Ex:
The apartments are reasonably priced.    
Loại chung cư này còn có giá bán khá phù hợp.

13. erode
/ɪˈrəʊd/ (v)    
xói mòn    

Ex:
The rocks have eroded away over time.    
Ngọn núi đá đã trở nên xói sút theo gót thời hạn.

14. highlight    
/ˈhaɪlaɪt/ (v)    
nhấn mạnh    

Ex:
The report highlighted the importance of exercise.    
Báo cáo nhấn mạnh vấn đề vai trò của việc luyện thể thao.

15. effective    
/ɪˈfektɪv/ (a)    
hiệu quả    

Ex:
Aspirin is a simple but highly effective treatment.    
Aspirin là cách điều trị căn bệnh giản dị tuy nhiên lại vô nằm trong hiệu suất cao. 

[HỌC NGAY] Khóa học 3000 Smart Words - Nằm lòng 3000 kể từ vựng giờ Anh phổ biến phân chia 120 chủ thể + Phương pháp học tập kể từ vựng thú vị qua: Flashcards 3 mặt mũi, VAK, TPR, giúp cho bạn học tập sâu sắc - lưu giữ lâu kể từ vựng. 

học kể từ vựng giờ Anh
Một trong mỗi bước học tập kể từ vựng hiệu suất cao khi chúng ta học tập kể từ vựng với VOCA

---> HỌC THỬ MIỄN PHÍ


16. Academic    
/ˌækəˈdemɪk/ (a)    
(thuộc) 
học thuật   

Ex:
She had very few academic qualifications.    
Cô ấy với đặc biệt không nhiều những vì chưng cấp cho tương quan cho tới học tập thuật.   

17. ghostwritten    
/ˈɡəʊstraɪt/ (v)    
viết mướn, viết lách hộ  

Ex: 
Her memoirs were ghostwritten.    
Loạt hồi ký của bà tớ đều mướn người không giống viết lách.

18. headhunt    
/ˈhedhʌnt/ (v)    
săn đầu người, tuyển chọn dụng  

Ex 
I was headhunted by a marketing agency.    
Tôi được một doanh nghiệp lăng xê tuyển chọn dụng

Tổng kết: Mọi người hãy siêng năng học tập nhé, VOCA tiếp tục update tăng những kể từ vựng mới nhất vào cụ thể từng ngày vô nội dung bài viết. Đừng quên truy vấn thông thường xuyên vô nội dung bài viết hoặc share, đánh dấu nội dung bài viết này nhằm học tập mọi người nhé!

Mems nào là kể từ vựng còn yếu đuối thì chớ lo ngại nhập cuộc học tập test không tính tiền cỗ kể từ 3000 Smart Words (3000 kể từ vựng Thông Dụng Nhất vô Giao tiếp) bên trên phía trên nha mems: https://volam3.vn/3000-tu-vung-tieng-anh-thong-dung

Chúc những Mems học tập tốt!
VOCA - Learn English By Heart

Xem thêm: hình trai đẹp lớp 7 che mặt