hiện tượng khống chế sinh học đã

Bạn đang xem: hiện tượng khống chế sinh học đã

Hiện tượng kiểm soát sinh học tập đã

A. thực hiện cho 1 loại bị tiêu xài khử.

B. thực hiện mang đến quần xã chậm trễ trở nên tân tiến.

C. đáp ứng cân đối sinh thái xanh vô quần xã.

D. thất lạc cân đối vô quần xã.

Đáp án C

Hiện tượng kiểm soát sinh học tập là hiện tượng kỳ lạ con số thành viên của một loại bị kiểm soát tại 1 cường độ chắc chắn, ko tăng đột biến vượt lên hoặc tách thấp vượt lên vì thế hiệu quả của những quan hệ hoặc tương hỗ, hoặc đối kháng vô quần xã.
Khống chế sinh học tập đảm bào cân đối sinh thái xanh vô quần xã.
Vậy lựa chọn đáp án C.

Bình An càng ngày lô tô càng giỏi~ . 15/6/2017

. 15/06/2017

Xem thêm: hãy tưởng tượng em là người đang trò chuyện với mây và sóng

Nguyễn Văn Đạt thiệt 30/3/2017

. 31/03/2017

Hoàng Thị Như Ngọc tay nhanh chóng rộng lớn óc "(( . 4/2/2017

. 05/02/2017

Trần Tiên Sinh :(( . 15/4/2015

. 16/04/2015

Xanh :( không biết nữa , kiên cố vậy . 25/3/2015

. 26/03/2015

Huỳnh Nguyễn Hữu Phươ Overkill1997 Chắc tương tự . 25/3/2015

. 26/03/2015

Xanh cân đối sinh học tập với cân đối sinh thái xanh với không giống nhau k :? . 25/3/2015

. 26/03/2015