hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

Câu hỏi:

03/10/2019 41,253

A. là sóng siêu thanh.

Bạn đang xem: hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Hiện tượng phú bôi khả năng chiếu sáng là vị xác nhận nghiệm minh chứng khả năng chiếu sáng với đặc thù sóng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tách suất của nước là 4/3. Một người coi một hòn sỏi nhỏ S nằm tại lòng một bể nước thâm thúy 1,2 m theo gót phương ngay sát vuông góc với mặt mũi nước, thấy hình họa S’ ở cơ hội mặt mũi nước một khoảng chừng bằng

A. 1,5 m

B. 80 centimet.

C. 90 cm

D. 1 m

Câu 2:

Gọi nc, nv, n theo thứ tự là tách suất của nước so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc chàm, vàng và lục. Hệ thức này tại đây đúng?

A. nc > nv > n 

B. nv> nℓ > nc. 

C. n > nc > nv.

D. nc > n > nv.

Câu 3:

Trong thử nghiệm Young vị khả năng chiếu sáng White ( với bước sóng kể từ 0,45μm cho tới 0,75μm), khoảng cách kể từ mối cung cấp cho tới mùng là 2m. Khoảng cơ hội thân thích nhị mối cung cấp là 2mm. Số sự phản xạ mang lại vân sáng sủa bên trên M cơ hội vân trung tâm 4mm là

A. 3

B. 4

Xem thêm: hình trai đẹp lớp 7 che mặt

C. 5

D. 6

Câu 4:

Một học viên thực hiện thử nghiệm Y – âng về phú bôi khả năng chiếu sáng nhằm đo bước sóng khả năng chiếu sáng. Khoảng cơ hội nhị khe sáng sủa là một,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cơ hội kể từ mặt mũi phẳng lì chứa chấp nhị khe cho tới mùng đo được là 2,00 ± 0,01 (m); khoảng cách thân thích 10 vân sáng sủa liên tục đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Cách sóng bằng

A. 0,54 ± 0,03 (µm)

B. 0,54 ± 0,04 (µm)

C. 0,60 ± 0,03 (µm)

D. 0,60 ± 0,04 (µm)

Câu 5:

Khi triển khai thử nghiệm phú bôi Y- âng với khả năng chiếu sáng đơn sắc nhập một bể chứa chấp nước, người tao đo được khoảng cách thân thích nhị vân sáng sủa là một,2mm.hiểu tách suất của nước vị 4/3. Nếu rút không còn nước nhập bể thì khoảng cách thân thích nhị vân sáng sủa liên tục cơ là

A. 0,9mm

B. 0,8 mm

C. 1,6 mm

D. 1,2 mm

Câu 6:

Trong thử nghiệm Y-âng về phú bôi khả năng chiếu sáng, khoảng cách thân thích nhị khe hẹp vị 1,2 milimet và khoảng cách thân thích nhị khe cho tới mùng vị 1,6 m. Chiếu áng những khe vị khả năng chiếu sáng White với bước sóng kể từ 0,38μm cho tới 0,76μm. Tại điểm M cơ hội vân trung tâm 6,4mm, bước sóng lớn số 1 mang lại vân sáng sủa bên trên M là

A. 0,53 μm

B. 0,69 μm.

C. 0,6 μm

Xem thêm: đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là

D. 0,48 μm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK