hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm

Câu hỏi:

28/05/2020 81,249

Hai năng lượng điện điểm cân nhau đặt điều vô chân ko xa nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân thuộc bọn chúng là F1=1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân thuộc nhị năng lượng điện cơ bằng F2=2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân thuộc bọn chúng là:

Bạn đang xem: hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm

B. r2 = 1,6 (cm)

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: B

Hướng dẫn:

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một năng lượng điện dương, lượng nhỏ vào trong 1 năng lượng điện ngôi trường đều rồi thả nhẹ nhõm. Điện tích tiếp tục trả động:

A. dọc từ chiều của đàng mức độ năng lượng điện trường

B. trái chiều đàng mức độ năng lượng điện trường

C. vuông góc với đàng mức độ năng lượng điện trường

D. theo dõi một quy trình bất kỳ

Câu 2:

Mối contact thân thuộc hiệu năng lượng điện thế UMNvà hiệu năng lượng điện thế UNM là:

A. UMN=UNM

B. UMN=-UNM

C. UMN=1UNM

D. UMN=-1UNM

Câu 3:

Khoảng cơ hội thân thuộc một prôton và một êlectron là r = 5.10-9(cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân thuộc bọn chúng là:

A. lực bú mớm với F = 9,216.10-12 (N).

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

Xem thêm: soạn văn 7 bài quan hệ từ

C. lực bú mớm với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật thiếu hụt êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật quá êlectron

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được thêm thắt những ion dương

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận được thêm thắt êlectron

Câu 5:

Hai năng lượng điện tích q1=5.10-16 (C),  q2=-5.10-16 (C), đặt điều bên trên nhị đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh vì thế 8 (cm) vô không gian. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên đỉnh A của tam giác ABC có tính rộng lớn là:

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).

B. E = 0,6089.10-3 (V/m).

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).

D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

Câu 6:

Một năng lượng điện q = 1 (μC) dịch rời kể từ điểm A tới điểm B vô năng lượng điện ngôi trường, nó chiếm được một tích điện W = 0,2 (mJ). Hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị điểm A, B là:

A. U = 0,đôi mươi (V).

B. U = 0,đôi mươi (mV).

C. U = 200 (kV).

Xem thêm: trường trung học phổ thông kim liên

D. U = 200 (V).

TÀI LIỆU VIP VIETJACK