giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào

Câu hỏi:

01/08/2019 115,412

Bạn đang xem: giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào

C. Tế bào sinh dục chín

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

- Giảm phân là mẫu mã phân bào chỉ xẩy ra so với tế bào sinh dục chín. Tế bào sinh dục chín tách phân đưa đến những giao phó tử.

- Tế bào sinh chăm sóc và ăn ý tử chỉ ra mắt quy trình vẹn toàn phân.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm này tại đây đem ở tách phân tuy nhiên không tồn tại ở vẹn toàn phân?

A. Xảy đi ra sự tiếp ăn ý và rất có thể đem hiện tượng lạ trao thay đổi chéo

B. Có sự phân loại của tế bào chất

C. Có sự phân loại nhân

D. NST tự động nhân song ở kì trung gian lận trở nên những NST kép

Câu 2:

Sự tiếp ăn ý và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì này nhập tách phân?

A. Kì đầu I

B. Kì thân thiện I

C. Kì đầu II

D. Kì thân thiện II

Câu 3:

Trong tách phân, những NST xếp bên trên mặt mày phẳng lặng xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì thân thiện I và kì sau I

B. Kì thân thiện II và kì sau II

C. Kì thân thiện I và kì thân thiện II

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày chạy bộ được yêu thích nhất 2023

D. Cả A và C

Câu 4:

Ý nghĩa về mặt mày DT của việc trao thay đổi chéo cánh NST là

A. Làm tăng con số NST nhập tế bào

B. Tạo đi ra sự ổn định quyết định về vấn đề di truyền

C. Tạo đi ra nhiều loại giao phó tử, góp thêm phần đưa đến sự phong phú sinh học

D. Duy trì tính đặc thù về cấu tạo NST

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đích thị với việc phân li của những NST ở kì sau I của tách phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch chuyển về 1 vô cùng của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới mẻ phân li

Câu 6:

Những tuyên bố này sau đấy là đúng vào khi nói đến tách phân?

(1) Giai đoạn thực tế thực hiện sụt giảm 50% con số NST ở những tế bào con cái là tách phân I

(2) Trong tách phân đem gấp đôi nhân song NST ở nhì kì trung gian

(3) Giảm phân sinh đi ra những tế bào con cái đem con số NST sụt giảm 50% đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh đi ra đều phải có n NST tương tự nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp đích thị là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

C. (1), (2), (3)

Xem thêm: đề thi cuối kì 2 lớp 5

TÀI LIỆU VIP VIETJACK