giá trị lượng giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ


1. Định nghĩa với từng góc α(0 phỏng ≤ α ≤ 180 độ)ta xác lập một điểm M bên trên nửa lối tròn xoe...

1. Định nghĩa

Bạn đang xem: giá trị lượng giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ

Với từng góc  \(α\) \(({0^0} \le \alpha  \le {180^0})\) ta xác lập một điểm \(M\) bên trên nửa lối tròn xoe đơn vị chức năng sao cho góc \(\widehat{xOM} =  α\) và fake sử điểm \(M\) sở hữu tọa phỏng \(M({x_0};{y_0})\). 

Khi bại liệt tao sở hữu quyết định nghĩa:

\(\sin\) của góc \(α\) là \({y_0}\), kí hiệu là \(\sin α = {y_0}\)

\(cosin\) của góc \(α\) là \(x_0\), kí hiệu là \(\cos α =x_0\)

\(tang\) của góc \(α\) là \(\frac{y_{0}}{x_{0}} ( x_0≠ 0)\), ký hiệu \(\tan α =\frac{y_{0}}{x_{0}}\)

\(cotang\) cuả góc \(α\) là \( \frac{x_{0}}{y_{0}} (y_0≠ 0)\), ký hiệu \(\cot α = \frac{x_{0}}{y_{0}}\)

Các số \(\sin α\), \(\cos α\), \(\tan α\), \(\cot α\) được gọi là những độ quý hiếm lượng giác của góc \( α\)

2.Tính chất

Sự tương tác Một trong những độ quý hiếm lượng giác của những góc bù nhau

\(\sin α  = \sin(180^0–  α)\)

\(\cos α = -\cos((180^0–  α)\)

\(\tan α = - \tan(180^0–  α)\)

\(\cot α = -  \cot(180^0–  α)\)

Hai góc bù nhau thì sở hữu sin đều nhau còn cos, tan, cot thì đối nhau

3. Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc quánh biệt

 4. Góc thân thiết nhì vectơ

Định nghĩa: Cho nhì vectơ \(\vec{a}\) và \(\vec{b}\) đều không giống vectơ \(0\). 

Từ một điểm \(O\) ngẫu nhiên tao vẽ \(\vec{OA}\) = \(\vec{a}\) và \(\vec{OB}\) = \(\vec{b}\). Góc \(\widehat{AOB}\) với số đo kể từ \(0^0\) cho tới \(180^0\) độ được gọi là góc thân thiết nhì vectơ \(\vec{a}\) và \(\vec{b}\).

Người tao ký hiệu góc thân thiết nhì vectơ \(\vec{a}\) và \(\vec{b}\) là (\(\vec{a}\);\(\vec{b}\))

Nếu \((\vec{a};\vec{b})= 90^0\) thì tao bảo rằng \(\vec{a}\) và \(\vec{b}\) vuông góc cùng nhau. Ký hiệu là  \(\vec{a}\) ⊥ \(\vec{b}\) hoặc \(\vec{b}\) ⊥ \(\vec{a}\)

Loigiaihay.com


>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết canh ty học viên học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại gì