fe(no3)3 ra fe2o3

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

12 NV + 12 e- 12 NIV (Reduktion)

Xem thêm: bài thơ tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

6 O-II - 12 e- 6 O0 (Oxidation)

Fe(NO3)3 ist ein Oxidationsmittel, Fe(NO3)3 ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • Fe(NO3)3
  • Namen: Eisen(III)-nitrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Eisen(III)nitrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Eisennitrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02

Produkte:

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại gì

 • Fe2O3
  • Namen: Eisen(III)-oxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, * Hämatit (Mineral) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Eisen(III)oxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
  • Erscheinungsbild: Rote bis schwarze Kristalle Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • O2
  • Namen: Molekularer Sauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, O2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Dioxygen Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Disauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
 • NO2
  • Namen: Stickstoffdioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Nitrogendioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Rotbraunes, stechend riechendes Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05