đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa n2

Câu hỏi:

28/02/2020 39,868

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa n2

C. Protein.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Vì protein được tạo ra trở thành kể từ những gốc α–Amino axit

Thành phần phân tử chứa chấp C, H, O và N

Khi nhen nhóm cháy protein tớ tiếp tục chiếm được khí N2.

Chọn C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

α-amino axit là amino axit đem group amino gắn kèm với cacbon ở địa điểm số

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu 2:

Nicotin là độc hại khiến cho nghiện có không ít vô cây dung dịch lá. Khói dung dịch là đem thật nhiều độc hại không chỉ tổn hại cho tất cả những người bú mà còn phải tác động cho tới những người dân xung xung quanh tạo nên những dịch hiểm nghèo khổ như ung thư phổi, ung thư vòm họng... Thành phần tỷ lệ lượng những thành phần vô nicotin như sau: 74,07%C, 17,28%N, 8,64%H. Tỉ khối khá của nicotin đối với Heli (M = 4) là 40,5, công thức phân tử của nicotin là

A. C8H10N2O.

B. C10H14N2O.

C. C10H14N2.

D. C5H7N.

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Tại sức nóng phỏng thông thường, Cu(OH)2 ko tan được vô hỗn hợp saccarozơ.

(b) Tại sức nóng phỏng thông thường, glucozơ phản xạ được với nước brom.

(c) Đốt cháy trọn vẹn CH3COOCH3 chiếm được số mol CO2 ngay số mol H2O.

(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản xạ được với hỗn hợp NH3.

Số tuyên bố chính là

Xem thêm: thường biến là những biến đổi về

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 4:

Dung dịch etyl amin không tác dụng được với dung dịch

A. CuSO4.

B. CH3COOH.

C. HCl.

D. NaOH.

Câu 5:

Thủy phân cho tới nằm trong protein thu được

A. những amino axit như là nhau.

B. những α-amino axit.

C. những chuỗi polipeptit.

D. những amino axit không giống nhau.

Câu 6:

Tên gọi này sai với công thức tương ứng?

A. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH: axit glutamic.

B. H2N[CH2]6NH2: hexan-l,6-điamin.

C. CH3CH(NH2)COOH: glyxin.

D. CH3CH(NH2)COOH: alanin.